2017-11-17 | Omvärldsnotiser 2017

Visionsrum utreds av Kriminalvården

2017-11-17

Just nu utreder Krimnalvårdens om visionsrummen på häkten och anstalt ska finnas kvar. Stefan Lahall, som ingår i Visionsrummets styrgrupp intervjuas om detta i Accent, en tidning från IOGT-NTO . 

– Det är ett rum där civilsamhällets aktörer kan komma och möta interner. På vissa håll fungerar de bra och på andra mindre bra. Nu vill Kriminalvården utreda om de ska finnas kvar och i så fall på vilket sätt, säger Stefan Lahall, verksamhetsstrateg på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV. 

Stefan som också ingår i Visionsrummets styrgrupp hoppas att visionsrummen ska få finnas kvar.

– Vi tycker att de ska ha kvar de fysiska rummen. Det finns tankar på att göra dem digitala, men det fysiska mötet är oftast det som är avgörande för att åstadkomma en förändring. Det är sällan någon har läst något livsavgörande på nätet, säger han.

Läs artikeln i Accent här
 


2017-12-27

Omvärldsnotiser 2017

Prisbasbelopp fastställt av regeringen

2017-12-27 Regeringen fastställde den 16 november 2017 inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73. Läs mer på regeringens webbplats  ...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

Regeringsuppdrag gällande frihetsberövade barn

2017-12-22 Regeringen ger Kriminalvården i uppdrag att, tillsammans med Åklagarmyndigheten och Statens institutionsstyrelse, lämna förslag på åtgärder i syfte att förbättra situationen för barn som frihetsberövas. Arbetet ska utföras i nära dialog med Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen samt...

Läs hela inlägget


2017-12-22

Omvärldsnotiser 2017

FUB driver fall om kontaktperson

2017-12-22 FUB och Funktionsrätt Sveriges projekt "Från snack till verkstad" har överklagat ett beslut om kontaktperson till kammarrätten.  FUB skriver på sin webbplats att mannen som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson...

Läs hela inlägget