2017-11-17 | Omvärldsnotiser 2017

Visionsrum utreds av Kriminalvården

2017-11-17

Just nu utreder Krimnalvårdens om visionsrummen på häkten och anstalt ska finnas kvar. Stefan Lahall, som ingår i Visionsrummets styrgrupp intervjuas om detta i Accent, en tidning från IOGT-NTO . 

– Det är ett rum där civilsamhällets aktörer kan komma och möta interner. På vissa håll fungerar de bra och på andra mindre bra. Nu vill Kriminalvården utreda om de ska finnas kvar och i så fall på vilket sätt, säger Stefan Lahall, verksamhetsstrateg på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV. 

Stefan som också ingår i Visionsrummets styrgrupp hoppas att visionsrummen ska få finnas kvar.

– Vi tycker att de ska ha kvar de fysiska rummen. Det finns tankar på att göra dem digitala, men det fysiska mötet är oftast det som är avgörande för att åstadkomma en förändring. Det är sällan någon har läst något livsavgörande på nätet, säger han.

Läs artikeln i Accent här
 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget