2017-01-19 | Omvärldsnotiser 2017

Webbplats om Strömsundsmodellen

2017-01-19 

Strömsunds kommun är ett exempel på hur bra samarbete mellan aktörerna kring ensamkommande barn skapas och behovet av förberedelser inför utvisning.

Kommunens arbetsmodell har tagits fram i projekt som syftat till att skapa bättre förutsättningar för de barn som får avslag på sin ansökan. Ett av resultaten blev att alla aktörer kring barnet idag arbetar med att från dag ett förbereda barnet på att asylprocessen kan sluta med besked om utvisning.

Läs mer på webbplatsen Begripligt


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget


2022-02-04

Omvärldsnotiser 2017

Volontärbyrån: Anmälan till vårens utbildningar öppen!

Volontärbyrån erbjuder ett flertal utbildningar under våren som kan vara intressanta för dig med ett lagstadgat uppdrag! Alla utbildningar är gratis och anmälan sker genom att klicka på bilden nedan! Oavsett om du är frivillig, förtroendevald eller anställd inom en ideella...

Läs hela inlägget