2017-01-09 | Omvärldsnotiser 2017

Webbutbildning om våld i nära relation

2017-01-09 En webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

För att använda kursen måste du skapa ett konto. Genom att fylla i din kunskapsprofil anpassas kursen efter din kunskapsnivå. 

Kursen fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. 

Kursen tar ungefär två till tre timmar att genomföra och genom att du skapat ett konto kan du när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle. 

Kom till startsidan för kursen


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget