2018-03-05 | Omvärldsnotiser 2018

App testas i frivården

2018-03-05 

Snart lanserar Kriminalvårdens app Utsikt, som ska ge stöd åt dem som dömts till frivård. RFS var med i projektets referensgrupp och föreslår att klienten använder appen tillsammans med sin lekmannaövervakare. 

Just nu testas appen av frivårdspersonal och klienter i Norrköping.  
   
Ett syfte med appen är att ge klienterna fler verktyg kopplade till behandlingen.

– Kalender och påminnelser om handläggarsamtal och behandlingstillfällen är en del. En annan del är att klienterna kan få sina övningar från samtal och behandlingsprogram i appen och kan spara svaren samt sina mål där, säger Jerry Simonsson,  produktägare och kravställare på Kriminalvården.

Läs mer på Kriminalvårdens webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget