Årsmöte den 29 juni 2020

Börjar

29 juni 2020 18:30

Plats

Korskyrkan, kyrksalen i bottenvåningen,ingång genom kyrkporten på framsidan, Östra Storgatan 93, Jönköping

Arrangör

Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare

Styrelsen för Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare inbjuder
samtliga medlemmar till årsmöte I Korskyrkan måndagen den 29 juni.

Ingen förtäring och ingen musikunderhållning!

Kallelse med dagordning samt verksamhetsberättelse 2019 har skickats ut
tidigare under året.