Grundkurs för gode män och förvaltare

Arrangör

Eskilstuna frivilliga samhällsarbetare

GRUNDKURS FÖR NYA STÄLLFÖRETRÄDARE hösten 2023
Du som vill fördjupa din kunskap om ställföreträdarnas uppdrag inbjuds till en grundutbildning där vi under tre tisdagar kommer att gå igenom grunderna i uppdraget att vara god man/förvaltare samt byta erfarenhet med varandra.

Utbildningen är fysisk och kommer att hållas av Yvonne Espelund och Ritva Kautto från God man- och förvaltarförening i Eskilstuna.

Kursen är på alla tre kvällarna, datum 12,19,26 september
Med start 12 september kl 17.30-20.00
Plats ABF-huset Kungsgatan 14 Eskilstuna
Dörren är stängd så vi står för insläpp från klockan 17.20
ANMÄLAN: epost yvonne.espelund@telia.com senast 7 september
Med namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.