Medlemsmöten hösten 2020

Arrangör

Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare

På grund av rådande Coronaepedemi är inga medlemsmöten inplanerade under hösten. Tills vidare följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Skulle det ske någon förändring av riktlinjerna som innebär lättnader för sammankomster o dylikt, kommer det planerade Erfarenhetscaféet i november att genomföras.