Pandemin

Börjar

17 oktober 2020 00:00

Arrangör

Karlskoga-Degerfors frivilliga samhällsarbetare

Då det fortfarande råder pandemi kommer vi inte att ha några medlemsmöten under 2020. Vi hoppas att läget är bättre nästa år!

Finns det några frågor går det att kontakta oss i styrelsen.

Vi önskar alla ett fortsatt bra år med god hälsa!

Styrelsen