2018-06-08 | Omvärldsnotiser 2018

Brå:s statistik för kriminalvård

2018-06-08

Brå, Brottsförebyggande rådet, har publicerat den officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 (slutlig) och 2015 (preliminär). 

Detta lyfter Brå fram i sitt pressmeddelande:

Kriminalvård

Anstalt

År 2017 intogs 8 420 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med året innan. Av dem som intogs i anstalt 2017 hade mer än hälften (61 procent) dömts för narkotikabrott, tillgreppsbrott eller brott mot liv och hälsa som huvudbrott.

Av de personer som intogs i anstalt under 2017 var cirka 7 procent kvinnor och 93 procent män. Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat med 1 procentenhet.

Frivård

År 2017 påbörjade 9 360 personer frivårdspåföljd med övervakning. Det är en oförändrad nivå jämfört med 2016.

Av de som påbörjade frivårdspåföljder med övervakning 2017 var cirka 12 procent kvinnor och 88 procent män.

Återfall i brott

Preliminär statistik 2015 (återfall inom ett år)

Av samtliga personer med en ingångshändelse 2015, återföll 24 procent i brott inom ett år (17 procent av kvinnorna och 26 procent av männen). Den totala återfallsandelen uppvisar mycket små förändringar över tid.

Bland dem med fängelse som mest ingripande påföljd, har det dock skett en minskning sedan 2006. Bland de frigivna från anstalt har andelen som återfaller i brott minskat från 52 procent 2006 till 45 procent 2015 (-7 procentenheter).

Läs mer på Brås webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget