2017-01-18 | Omvärldsnotiser 2017

Brist på tolkar i dari

2017-01-19

Det råder brist på tolkar av det afghanska språket dari, rapporterar Sveriges radio P4 Göteborg.

För att kunna genomföra asylutredningar använder sig Migrationsverket därför av tolkar som talar det närbesläktade språket persiska – trots risk för feltolkningar.

Anders Sundquist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, menar att en sådan situation kan påverka en persons möjlighet att få asyl. 

Läs artikeln och lyssna på inslaget på Sveriges radio


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget