2018-03-06 | Omvärldsnotiser 2018

Certifiering av gode män

2018-03-06 

Nacka kommun skriver på sin webbplats att de är först med att certifiera gode män.

Så här står det på Nacka kommuns webbplats:

För att bli certifierad ska en god man visa att hen:

  • verkar utifrån huvudmannens fokus,
  • har kompetens och förståelse för uppdraget,
  • har genomgått en grundutbildning,
  • har klarat kunskapstest,
  • lämnar in korrekta redovisningar i rätt tid och
  • håller sig uppdaterad och deltar i utbildningar.

Certifieringen är giltig i tre år därefter får gode mannen göra ett nytt kunskapstest för bibehållet certifikat. Certifikatet kan också återkallas om det skulle behövas. I slutet av 2017 hade överförmyndarenheten certifierat 18 gode män.

Läs på Nacka kommuns webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget