2018-10-02 | Ledare 2018

Dags att vidga cirklarna

Jenny Ögren, förbundsordförande2018-10-02 

Häromdagen firade jag ett år som stödperson. Varje vecka under senaste året har jag besökt P på en rättspsykiatrisk avdelning utanför Stockholm. P är en intellektuell och klok person, som levt ett bitvis stökigt men intressant liv.

Han förvånar mig ofta med sina skarpa analyser och tydliga ställningstaganden. Vi är långtifrån alltid överens, men vi diskuterar med lyhördhet och respekt för varandras åsikter. Han har en självinsikt som få och också (trots att han ibland hävdar motsatsen) en fin empatisk förmåga. Jag hade inte väntat mig att möta det på en rättspsykiatrisk avdelning.

Jag har ofta tänkt att fler borde få tillfälle att utveckla idéer och tankespår tillsammans med någon som man kanske till en början inte tycks ha så mycket gemensamt med, men just därför både bidrar och utmanar med nya perspektiv. Det är väldigt stimulerande och lärorikt för oss båda.

Och kanske blir det lättare framöver. När RFS nu har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation för att undersöka hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att öka inkludering är det dags att vidga cirklarna och söka uppdragstagare i nya kategorier. För den enskilde kan det ibland vara lättare att ta emot stöd och råd från en medmänniska i lokalsamhället, som man kanske delar liknande erfarenheter med, än från en tjänsteman på en myndighet.

Jag är övertygad om att P skulle kunna bli en utmärkt frivillig samhällsarbetare i framtiden om han vill. Han har med rätt stöd förmågan och erfarenheterna att på ett trovärdigt sätt bli en länk mellan individ och myndighet. Han vet vad han talar om – att själv ta makten över sitt eget liv. 

Jenny Ögren

Förbundsordförande


2021-07-02

Ledare 2018

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2020-12-18

Ledare 2018

Ledare: Ett annorlunda år – och en annorlunda jul

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Ett år där de frivilliga samhällsarbetarna har genomfört sina uppdrag på andra och nya sätt, samtidigt som betydelsen av insatserna har varit viktigare än någonsin. Julen är för många förknippad med värme och gemenskap,...

Läs hela inlägget


2020-11-12

Ledare 2018

Betydelsen av en medmänniskas bidrag under en pandemi

LEDARE Vårt förbund och våra medlemmar har liksom resten av vårt samhälle drabbats hårt av den pågående pandemin. För förbundet har pandemin inneburit stora utmaningar som har påverkat såväl vår ekonomi som verksamhet. Att förutse hur den här krisen långsiktigt kommer...

Läs hela inlägget