2022-04-06 | Nyheter och reportage 2022

Ledare Nyhetsbrev April 2022

Temat för det nummer av nyhetsbrevet som du nu läser är engagemang. Engagemang för att hjälpa en medmänniska är den gemensamma nämnaren för alla frivilliga samhällsarbetare, oavsett uppdrag.

Årets konferens som går av stapeln den 9 – 13 maj innehåller olika kvällsföreläsningar på temat engagemang och sänds digitalt till alla RFS medlemmar. Vi kommer att få höra föreläsare tala om allt ifrån hur man skapar engagemang för nya medlemmar, digitalt engagemang med tips och inspirerande människoöden till handgripliga tips från Konsumentverket. Den 15 maj går sedan RFS digitala årsmöte av stapeln för ombud eller ersättare. På RFS hemsida hittar du mer information om detta spännande tillfälle!

Under de gångna månaderna har RFS också satsat allt mer på att ge möjlighet till engagemang för våra medlemmar genom digitala forumträffar med förbundsordförande Jennica Simesgården och olika digitala erfarenhetsutbyten och medlemsträffar. Kansliet arbetar nu på att ta fram olika aktiviteter och föreläsningar inom det som RFS medlemmar är engagerade inom.

Världen befinner sig i en omskakande tid och det pågår ett krig i Europa som berör på djupet. För många är det viktigt att känna att man själv kan agera för att på olika sätt stötta och hjälpa de människor som drabbas av kriget och som nu flyr Ukraina. Vid händelse av kris har också civilsamhället en betydande roll för att hjälpa de som drabbas. Frivilliga samhällsarbetare har möjlighet att hjälpa personer som kommer till Sverige i egenskap av gode män för ensamkommande barn men även kontaktpersoner och stödpersoner kan bli aktuellt längre fram för de personer som nu kommer till Sverige.

 


2023-10-16

Nyheter och reportage 2022

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2022

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2022

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget