2022-04-06 | Nyheter och reportage 2022

Ledare Nyhetsbrev April 2022

Temat för det nummer av nyhetsbrevet som du nu läser är engagemang. Engagemang för att hjälpa en medmänniska är den gemensamma nämnaren för alla frivilliga samhällsarbetare, oavsett uppdrag.

Årets konferens som går av stapeln den 9 – 13 maj innehåller olika kvällsföreläsningar på temat engagemang och sänds digitalt till alla RFS medlemmar. Vi kommer att få höra föreläsare tala om allt ifrån hur man skapar engagemang för nya medlemmar, digitalt engagemang med tips och inspirerande människoöden till handgripliga tips från Konsumentverket. Den 15 maj går sedan RFS digitala årsmöte av stapeln för ombud eller ersättare. På RFS hemsida hittar du mer information om detta spännande tillfälle!

Under de gångna månaderna har RFS också satsat allt mer på att ge möjlighet till engagemang för våra medlemmar genom digitala forumträffar med förbundsordförande Jennica Simesgården och olika digitala erfarenhetsutbyten och medlemsträffar. Kansliet arbetar nu på att ta fram olika aktiviteter och föreläsningar inom det som RFS medlemmar är engagerade inom.

Världen befinner sig i en omskakande tid och det pågår ett krig i Europa som berör på djupet. För många är det viktigt att känna att man själv kan agera för att på olika sätt stötta och hjälpa de människor som drabbas av kriget och som nu flyr Ukraina. Vid händelse av kris har också civilsamhället en betydande roll för att hjälpa de som drabbas. Frivilliga samhällsarbetare har möjlighet att hjälpa personer som kommer till Sverige i egenskap av gode män för ensamkommande barn men även kontaktpersoner och stödpersoner kan bli aktuellt längre fram för de personer som nu kommer till Sverige.

 


2022-09-21

Nyheter och reportage 2022

Debattartikel: Vården måste prioritera stödpersoner

Vår förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt och Jennica Simesgården som är förbundsordförande för RFS skriver idag i Dagens Medicin om varför vården måste prioritera stödpersonsuppdraget mera.      Stödpersonen har en unik roll inom det svenska vårdsystemet. Det är en person som...

Läs hela inlägget


2022-07-19

Nyheter och reportage 2022

Junior kommunikatör för frivilliga samhällsarbetare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, är en ideell och partipolitiskt obunden organisation vars medlemmar har lagreglerade frivilliguppdrag. Under hösten utvecklar och förstärker vi vårt kommunikationsarbete och söker därför en junior kommunikatör på minst 75 % att arbeta nära vår kommunikatör. Vi...

Läs hela inlägget


2022-07-19

Nyheter och reportage 2022

Projektmedarbetare Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare

Nu söker vi en engagerad projektmedarbetare till sista året av det treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Projektet syftar till att ta fram metoder för att öka delaktigheten för personer som får hjälp av en...

Läs hela inlägget