2016-11-02 | Debattinlägg

Debattartikel: “Frivilliga gode män har en unik roll”

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2016-11-02

I en debattartikel i Dagens samhälle bemöter Jenny Ögren, förbundsordförande, ett debattinlägg från riksdagspolitiker i Dagens samhälle. Läs repliken från RFS här.

REPLIK Riksdagsledamöterna Solveig Zander och Ola Johansson (C) skriver i en debattartikel att tillsynen över kommunernas överförmyndarverksamheter måste skärpas och de vill även ha anställda gode män för ensamkommande barn. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, håller med om att förbättringar krävs men vill se ett helhetsgrepp i satsningen på överförmyndarverksamheten och dess olika uppdragstagare. Vi menar också att det finns ett viktigt värde i att det är frivilliga som utför insatserna och inte myndighetspersoner.

Så här bemöter vi politikernas förslag:

Zander och Johansson föreslår att en central myndighet får ansvar för överförmyndarnas verksamhet och att länsstyrelsernas ansvar skärps. RFS har sedan länge efterfrågat en centralisering av överförmyndarfrågorna. Vi tror att nationella riktlinjer och ett gemensamt tillsynssystem bidrar till rättssäkrare insatser. Oavsett var du bor ska du som huvudman få ett rättssäkert stöd av hög kvalitet. Även gode mannen ska få samma möjlighet till utbildning och stöd oavsett vilken överförmyndare som har ansvaret.

I debattinlägget lyfts vikten av att överförmyndarverksamheten måste förbättras. Det håller RFS med om, men vi anser att denna verksamhet måste utvecklas på flera sätt, så att den inte bara kontrollerar utan också ger bättre stöd till gode män. Det är oacceptabelt att uppdragstagarna blir lämnade så ensamma i sina uppdrag som de blir idag. Genom att erbjuda uppdragstagarna utbildning, rådgivning, erfarenhetsutbyte och regelbunden uppföljning kan uppdragen utföras med högre kvalitet. De stödjande kontakterna kan utformas så att de samtidigt blir en kontroll av att allt fungerar som det ska.

Debattörerna föreslår också att systemet för gode män till ensamkommande barn ska förändras till att bli anställda gode män. Det motsätter sig RFS. Vi anser att det är angeläget att värna frivilligheten i dessa insatser för en medmänniska. Den frivilliga gode mannen, som finns tillgänglig utanför kontorstid, har en unik roll att slussa in den unga människan i samhället och bidrar till att främja inkludering. Ensamkommande barn har redan kontakt med många anställda så fler tjänstemän är inte vad de behöver, särskilt inte eftersom den gode mannens uppgift också är att bevaka att kommun och myndigheter gör vad de ska. Om en tjänsteman ska bevaka vad en annan tjänsteman gör finns en risk för att de har för stor förståelse för varandras beslut.

Att det skulle vara för svårt att rekrytera gode män håller RFS inte med om. Det finns ett stort engagemang hos allmänheten och i en del kommuner finns det ett överskott på frivilliga. Överförmyndarverksamheterna bör satsa på de frivilliga och arbeta professionellt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning av uppdragen. Det ger ökat inflöde av frivilliga och rättssäkra insatser av hög kvalitet. En frivillig uppdragstagare som bekräftas och uppmuntras trivs och stannar också längre i sitt uppdrag. RFS har tagit fram en metod för detta som vi gärna delar med oss av.

Jenny Ögren, förbundsordförande

Läs debattartikeln i Dagens samhälle

Läs riksdagspolitikernas debattinlägg här


2024-05-27

Debattinlägg

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget


2024-05-20

Debattinlägg

Hjälp att rösta i EU-valet

Snart är det dags för sommarens EU-val och alla som får rösta ska ha möjlighet gör det. Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge praktiska råd och hjälp för att rösta. Den 9 juni 2024 är det val till...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Debattinlägg

RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson i SvD

Om jag behöver hjälp, hur vill jag att mina medmänniskor ska stötta mig? En relevant fråga att ställa till sig själv när vi tänker oss vilket samhälle vi själva vill ha. RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson intervjuades nyligen av Human Performance för...

Läs hela inlägget