2019-04-09 | Omvärldsnotiser 2019

Delaktighet vid åldrande

2019-04-09

Framsida skriften Åldern har sin rätt

Stödjer du äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och funderar på hur du kan öka personens delaktighet?

Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum har i Arvsfondsprojektet Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning tagit fram ett kunskapsstöd som lyfter fram olika perspektiv kring delaktighet.

Här finns diskussionsfrågor som kan vara givande att reflektera kring, så som vid lokala föreningsträffar.

Exempel på frågor:
  • Får den som har en intellektuell funktionsnedsättning fatta dåliga beslut?
  • Vem bestämmer vad som är ett dåligt beslut?
  • Har du fattat beslut åt någon för att skydda personen? Hade du då kunna göra personen mer delaktig?
Levnadsberättelse för delaktighet

Materialet beskriver hur en levnadsberättelse kan vara ett viktigt verktyg för att öka individens möjlighet till delaktighet. Levnadsberättelsen ska göras i samråd med personen, gärna tillsammans med anhöriga eller andra som känner personen väl. Här kan en god man eller förvaltare ibland bidra med kunskap kring personen.

En levnadsberättelse handlar om viktiga händelser från personens uppväxt och vuxenliv. Den bör ta upp vanor och personliga egenskaper; saker som skänker glädje och välbefinnande men också sorg och smärta.

Att skriva ner både positiva och negativa upplevelser är viktigt för helhetsbilden. Det gör det lättare att förstå och bemöta personen.

Fakta:
  • Webbutbildningen vänder sig till LSS-personal och anhöriga. Frivilliga samhällsarbetare är också välkomna att skapa ett konto.
  • Ladda ner skriften eller gå webbutbildningen på Demenscentrums webbplats

2019-08-07

Omvärldsnotiser 2019

“En enorm kompetens och vilja i civilsamhället”

2019-08-07 Värdet av insatsen lekmannaövervakare diskuteras i senaste numret av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Lekmannaövervakare fungerar som ett socialt stöd och blir en kontakt i civilsamhället, enligt frivårdsinspektör Lotta Helin. Men sedan Lotta började arbeta med arbetsmetoden Krimstics har hon inte haft en...

Läs hela inlägget


2019-08-06

Omvärldsnotiser 2019

“Viktigt att utveckla frivårdens arbete med lekmannaövervakare”

2019-08-06 Mimmi Agnevald Haugen, intervjuas i Omkrim om sin nya roll som RFS förbundsordförande. Varför har du tagit detta uppdrag? - Mitt hjärta klappar för de frivilliguppdrag som RFS representerar och jag har arbetat nära de lekmannaövervakare som förbundet organiserar i hela mitt...

Läs hela inlägget


2019-08-05

Omvärldsnotiser 2019

Utredning på godmansområdet tillsatt

2019-08-05 I juli kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Utredningen ser inte över hela systemet, utan fokuserar på de problem och brister som finns. Enligt regeringen bör ställföreträdarsystemet även fortsättningsvis bygga på det ideella inslaget. Utredarens förslag...

Läs hela inlägget