2019-04-09 | Omvärldsnotiser 2019

Delaktighet vid åldrande

2019-04-09

Framsida skriften Åldern har sin rätt

Stödjer du äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och funderar på hur du kan öka personens delaktighet?

Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum har i Arvsfondsprojektet Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning tagit fram ett kunskapsstöd som lyfter fram olika perspektiv kring delaktighet.

Här finns diskussionsfrågor som kan vara givande att reflektera kring, så som vid lokala föreningsträffar.

Exempel på frågor:
  • Får den som har en intellektuell funktionsnedsättning fatta dåliga beslut?
  • Vem bestämmer vad som är ett dåligt beslut?
  • Har du fattat beslut åt någon för att skydda personen? Hade du då kunna göra personen mer delaktig?
Levnadsberättelse för delaktighet

Materialet beskriver hur en levnadsberättelse kan vara ett viktigt verktyg för att öka individens möjlighet till delaktighet. Levnadsberättelsen ska göras i samråd med personen, gärna tillsammans med anhöriga eller andra som känner personen väl. Här kan en god man eller förvaltare ibland bidra med kunskap kring personen.

En levnadsberättelse handlar om viktiga händelser från personens uppväxt och vuxenliv. Den bör ta upp vanor och personliga egenskaper; saker som skänker glädje och välbefinnande men också sorg och smärta.

Att skriva ner både positiva och negativa upplevelser är viktigt för helhetsbilden. Det gör det lättare att förstå och bemöta personen.

Fakta:
  • Webbutbildningen vänder sig till LSS-personal och anhöriga. Frivilliga samhällsarbetare är också välkomna att skapa ett konto.
  • Ladda ner skriften eller gå webbutbildningen på Demenscentrums webbplats

2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

SVT lyfter ensamkommande flickor

2019-05-10 I nyhetsinslag på SVT intervjuas fyra kvinnor om att fly från kring och förtryck som ensamkommande tjej. En av kvinnorna, Masoumeh, medverkar även i RFS nya film om god man för ensamkommande barn. Se inslaget på SVT här Se RFS filmer som tagits...

Läs hela inlägget