2019-04-09 | Omvärldsnotiser 2019

Delaktighet vid åldrande

2019-04-09

Framsida skriften Åldern har sin rätt

Stödjer du äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och funderar på hur du kan öka personens delaktighet?

Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum har i Arvsfondsprojektet Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning tagit fram ett kunskapsstöd som lyfter fram olika perspektiv kring delaktighet.

Här finns diskussionsfrågor som kan vara givande att reflektera kring, så som vid lokala föreningsträffar.

Exempel på frågor:
  • Får den som har en intellektuell funktionsnedsättning fatta dåliga beslut?
  • Vem bestämmer vad som är ett dåligt beslut?
  • Har du fattat beslut åt någon för att skydda personen? Hade du då kunna göra personen mer delaktig?
Levnadsberättelse för delaktighet

Materialet beskriver hur en levnadsberättelse kan vara ett viktigt verktyg för att öka individens möjlighet till delaktighet. Levnadsberättelsen ska göras i samråd med personen, gärna tillsammans med anhöriga eller andra som känner personen väl. Här kan en god man eller förvaltare ibland bidra med kunskap kring personen.

En levnadsberättelse handlar om viktiga händelser från personens uppväxt och vuxenliv. Den bör ta upp vanor och personliga egenskaper; saker som skänker glädje och välbefinnande men också sorg och smärta.

Att skriva ner både positiva och negativa upplevelser är viktigt för helhetsbilden. Det gör det lättare att förstå och bemöta personen.

Fakta:
  • Webbutbildningen vänder sig till LSS-personal och anhöriga. Frivilliga samhällsarbetare är också välkomna att skapa ett konto.
  • Ladda ner skriften eller gå webbutbildningen på Demenscentrums webbplats

2019-04-17

Omvärldsnotiser 2019

Översyn av barnutredningar och ungdomshem

2019-04-17 Regeringen har beslutat om åtgärder för att se över HVB-hem (hem för vård och boende), kommunernas barn- och ungdomsärenden och ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse, SiS. Statskontoret får i uppdrag att genomföra en bred översyn av verksamheten vid SiS. Analysen ska syfta...

Läs hela inlägget


2019-04-17

Omvärldsnotiser 2019

Regeringen föreslår ungdomsövervakning

2019-04-17 Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska användas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är ett tillräckligt  med hänsyn till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Enligt förslaget ska domstol få...

Läs hela inlägget


2019-04-10

Omvärldsnotiser 2019

Statistik om kontaktperson enligt LSS

2019-04-10 Ny statistik från Socialstyrelsen visat att insatsen kontaktperson enligt LSS har ökat över tid, men legat  relativt oförändrat senaste åren.. År 2017 hade totalt 19 300 personer fått en kontaktperson. Statistiken visar att både antalet insatser enligt LSS och antalet personer...

Läs hela inlägget

Forum för frivilliga samhällsarbetare

Läs och diskutera frågor som rör ditt lagreglerade frivilliguppdrag. Välkommen!