2019-04-09 | Omvärldsnotiser 2019

Delaktighet vid åldrande

2019-04-09

Framsida skriften Åldern har sin rätt

Stödjer du äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och funderar på hur du kan öka personens delaktighet?

Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum har i Arvsfondsprojektet Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning tagit fram ett kunskapsstöd som lyfter fram olika perspektiv kring delaktighet.

Här finns diskussionsfrågor som kan vara givande att reflektera kring, så som vid lokala föreningsträffar.

Exempel på frågor:
  • Får den som har en intellektuell funktionsnedsättning fatta dåliga beslut?
  • Vem bestämmer vad som är ett dåligt beslut?
  • Har du fattat beslut åt någon för att skydda personen? Hade du då kunna göra personen mer delaktig?
Levnadsberättelse för delaktighet

Materialet beskriver hur en levnadsberättelse kan vara ett viktigt verktyg för att öka individens möjlighet till delaktighet. Levnadsberättelsen ska göras i samråd med personen, gärna tillsammans med anhöriga eller andra som känner personen väl. Här kan en god man eller förvaltare ibland bidra med kunskap kring personen.

En levnadsberättelse handlar om viktiga händelser från personens uppväxt och vuxenliv. Den bör ta upp vanor och personliga egenskaper; saker som skänker glädje och välbefinnande men också sorg och smärta.

Att skriva ner både positiva och negativa upplevelser är viktigt för helhetsbilden. Det gör det lättare att förstå och bemöta personen.

Fakta:
  • Webbutbildningen vänder sig till LSS-personal och anhöriga. Frivilliga samhällsarbetare är också välkomna att skapa ett konto.
  • Ladda ner skriften eller gå webbutbildningen på Demenscentrums webbplats

2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget