2019-04-09 | Omvärldsnotiser 2019

Delaktighet vid åldrande

2019-04-09

Framsida skriften Åldern har sin rätt

Stödjer du äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och funderar på hur du kan öka personens delaktighet?

Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum har i Arvsfondsprojektet Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning tagit fram ett kunskapsstöd som lyfter fram olika perspektiv kring delaktighet.

Här finns diskussionsfrågor som kan vara givande att reflektera kring, så som vid lokala föreningsträffar.

Exempel på frågor:
  • Får den som har en intellektuell funktionsnedsättning fatta dåliga beslut?
  • Vem bestämmer vad som är ett dåligt beslut?
  • Har du fattat beslut åt någon för att skydda personen? Hade du då kunna göra personen mer delaktig?
Levnadsberättelse för delaktighet

Materialet beskriver hur en levnadsberättelse kan vara ett viktigt verktyg för att öka individens möjlighet till delaktighet. Levnadsberättelsen ska göras i samråd med personen, gärna tillsammans med anhöriga eller andra som känner personen väl. Här kan en god man eller förvaltare ibland bidra med kunskap kring personen.

En levnadsberättelse handlar om viktiga händelser från personens uppväxt och vuxenliv. Den bör ta upp vanor och personliga egenskaper; saker som skänker glädje och välbefinnande men också sorg och smärta.

Att skriva ner både positiva och negativa upplevelser är viktigt för helhetsbilden. Det gör det lättare att förstå och bemöta personen.

Fakta:
  • Webbutbildningen vänder sig till LSS-personal och anhöriga. Frivilliga samhällsarbetare är också välkomna att skapa ett konto.
  • Ladda ner skriften eller gå webbutbildningen på Demenscentrums webbplats

2019-12-19

Omvärldsnotiser 2019

Höjt arvode för biträdande övervakare

2019-12-19 Kriminalvården har nyligen gjort en översyn av arvoden för bland annat biträdande övervakare. Arvodet höjs från 250 kronor per månaden till 290 kronor per månad. Kostnadsersättningen på 250 kronor per månad höjs till 290 kronor per månad. 90 kronor kan ges...

Läs hela inlägget


2019-12-03

Omvärldsnotiser 2019

God man överklagade avslag om kontaktperson

2019-12-03 Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i en dom att även personer som bor på särskilt boende kan ha rätt att behålla insatsen kontaktperson. Den klagande har tidigare beviljats insatsen kontaktperson enligt LSS från stadsdelsnämnden. Nämnden avslog senare en ansökan om samma insats...

Läs hela inlägget


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget

Handlingar och information om årsmötet den 28 juni 2020

Nu kan du läsa handlingarna till RFS årsmöte. Datum för RFS Årsmöte är söndagen den 28 juni. Klicka på knappen här intill för mer information.