2021-03-11 | RFS nyhetsbrev

“Det gäller att få en sammanhållen kedja”

Samverkan mellan myndigheter, kommuner och lokalföreningar kan skapa goda möjligheter till förbättringsarbete. Det är något som har blivit tydligt för Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare, som samarbetar med patientnämnden.

Redan 2014 inledde lokalföreningen det första samarbetet med de då ansvariga politikerna i kommunen. Det gemensamma arbetet var en del i att implementera RFS rättssäkerhetsprojekt, som syftade till att tillsammans driva förbättringsarbete kring de lagreglerade frivilliguppdragen.

Sedan dess har Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare fortlöpande haft kontakt med ansvarig i patientnämnden, och deltagit vid olika informationsträffar.

Birgith Mårtenzon, Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare. Foto: RFS

Samarbetet förstärktes när Birgith Mårtenzon, ordförande för Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare, blev kontaktad av Patientnämnden Härnösand för drygt ett år sedan.

– De behövde hjälp att hitta en frivillig samhällsarbetare som kunde ta hand om en klient. Jag hittade en som var lämplig, och efter det inleddes samtalet om att fortsätta höras och stötta varandra med olika uppdrag, säger hon.

Sedan dess har de haft fortlöpande kontakt med varandra.

– Mervärdet är att det är bra att ha flera ingångar, att samla kunskapen och kunna bolla med varandra. Det gäller att få en sammanhållen kedja med olika mänskliga kontakter. Då är det bra med samarbeten, säger hon.

 


2021-03-16

RFS nyhetsbrev

”Vi är där för deras bästa – då behövs samarbete”

Varför är det viktigt med samarbete när man är god man? Och hur kan man jobba med delaktighet i uppdraget? Det är några av de frågor som RFS ställt till medlemmarna Ritva Kautto och Anne-Lie Nilsson, som båda har uppdrag...

Läs hela inlägget


2021-03-12

RFS nyhetsbrev

Kriminalvården satsar på biträdande övervakare

Andelen biträdande övervakare har minskat avsevärt de senaste åren, samtidigt som behovet av frivilliginsatsen är fortsatt stort. Nu har Kriminalvården inlett ett arbete med en treårig handlingsplan för att vända trenden.   Målet är att landets frivårdskontor enhetligt ska jobba med...

Läs hela inlägget


2020-12-18

RFS nyhetsbrev

“Det handlar om att lyfta andra”

Johanna Palmer, 57, har varit frivillig samhällsarbetare i över 20 år. Under tiden har hon haft flera olika typer av uppdrag – och många av dem har handlat om barn. – Ju mer man ger,  ju mer får man tillbaka, säger...

Läs hela inlägget