2021-03-11 | Nyheter och Reportage 2021

“Det gäller att få en sammanhållen kedja”

Samverkan mellan myndigheter, kommuner och lokalföreningar kan skapa goda möjligheter till förbättringsarbete. Det är något som har blivit tydligt för Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare, som samarbetar med patientnämnden.

Redan 2014 inledde lokalföreningen det första samarbetet med de då ansvariga politikerna i kommunen. Det gemensamma arbetet var en del i att implementera RFS rättssäkerhetsprojekt, som syftade till att tillsammans driva förbättringsarbete kring de lagreglerade frivilliguppdragen.

Sedan dess har Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare fortlöpande haft kontakt med ansvarig i patientnämnden, och deltagit vid olika informationsträffar.

Birgith Mårtenzon, Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare. Foto: RFS

Samarbetet förstärktes när Birgith Mårtenzon, ordförande för Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare, blev kontaktad av Patientnämnden Härnösand för drygt ett år sedan.

– De behövde hjälp att hitta en frivillig samhällsarbetare som kunde ta hand om en klient. Jag hittade en som var lämplig, och efter det inleddes samtalet om att fortsätta höras och stötta varandra med olika uppdrag, säger hon.

Sedan dess har de haft fortlöpande kontakt med varandra.

– Mervärdet är att det är bra att ha flera ingångar, att samla kunskapen och kunna bolla med varandra. Det gäller att få en sammanhållen kedja med olika mänskliga kontakter. Då är det bra med samarbeten, säger hon.

 


2024-04-24

Nyheter och Reportage 2021

RFS medverkan i Trygghetsberedningens utredning

RFS har fått möjligheten att delta och ge inspel, utifrån vår kunskap och erfarenhet, i pågående utredning om återfallsbrottslighet. Samverkan i syfte att förebygga återfall i brott En parlamentariskt sammansatt kommitté i form av en trygghetsberedning ska, biträdd av sakkunniga och experter,...

Läs hela inlägget


2024-04-17

Nyheter och Reportage 2021

Michell Malmgren ny sakkunnig för psykiatri- och socialtjänstområdena

Michell Malmgren är RFS nya sakkunnig inom psykiatri- och socialtjänstområdena. Sedan starten i november 2023, har han redan hunnit med en hel del och där ett fokus har varit att stötta medlemmarna i frågor inom hans område. Michell har en politisk...

Läs hela inlägget


2023-12-20

Nyheter och Reportage 2021

RFS blir medlem i Giva Sverige

Nu är det klart att RFS blir medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en branschorganisation för tryggt givande med målsättning att öka givandet i Sverige. För RFS är det en möjlighet att synas och utvecklas som organisation. Det blir också...

Läs hela inlägget