2021-03-11 | RFS Intervjuer

“Det gäller att få en sammanhållen kedja”

Samverkan mellan myndigheter, kommuner och lokalföreningar kan skapa goda möjligheter till förbättringsarbete. Det är något som har blivit tydligt för Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare, som samarbetar med patientnämnden.

Redan 2014 inledde lokalföreningen det första samarbetet med de då ansvariga politikerna i kommunen. Det gemensamma arbetet var en del i att implementera RFS rättssäkerhetsprojekt, som syftade till att tillsammans driva förbättringsarbete kring de lagreglerade frivilliguppdragen.

Sedan dess har Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare fortlöpande haft kontakt med ansvarig i patientnämnden, och deltagit vid olika informationsträffar.

Birgith Mårtenzon, Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare. Foto: RFS

Samarbetet förstärktes när Birgith Mårtenzon, ordförande för Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare, blev kontaktad av Patientnämnden Härnösand för drygt ett år sedan.

– De behövde hjälp att hitta en frivillig samhällsarbetare som kunde ta hand om en klient. Jag hittade en som var lämplig, och efter det inleddes samtalet om att fortsätta höras och stötta varandra med olika uppdrag, säger hon.

Sedan dess har de haft fortlöpande kontakt med varandra.

– Mervärdet är att det är bra att ha flera ingångar, att samla kunskapen och kunna bolla med varandra. Det gäller att få en sammanhållen kedja med olika mänskliga kontakter. Då är det bra med samarbeten, säger hon.

 


2022-06-28

RFS Intervjuer

Intervju med Jairo Correa – Om att vara kontaktperson för ett yngre barn

Den största fördelen med att arbeta med yngre barn är att det är betydligt enklare att komma nära och skapa en bärande relation med yngre barn. Äldre ungdomar har ofta mer komplicerade sociala problem och större misstro till en som...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS Intervjuer

Intervju: Märta Frank – Om uppdraget som kontaktperson åt en tonåring

Temat för RFS nyhetsbrev nr 2 för 2022 är barnen och barnperspektivet. Därför har vi intervjuat Märta Frank som förutom att arbeta som ombudsman för kriminalvården på RFS kansli även är kontaktperson åt en tonårstjej. Från början var Märta mer inne...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS Intervjuer

Ledare Nyhetsbrev Juni 2022

Som frivilliga samhällsarbetare kommer vi i kontakt med barn genom uppdragen kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man för ett barn. Vi kommer också i kontakt med barn eller barnperspektivet i uppdrag där barnets förälder är vår brukare....

Läs hela inlägget