2021-03-11 | RFS nyhetsbrev

“Det gäller att få en sammanhållen kedja”

Samverkan mellan myndigheter, kommuner och lokalföreningar kan skapa goda möjligheter till förbättringsarbete. Det är något som har blivit tydligt för Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare, som samarbetar med patientnämnden.

Redan 2014 inledde lokalföreningen det första samarbetet med de då ansvariga politikerna i kommunen. Det gemensamma arbetet var en del i att implementera RFS rättssäkerhetsprojekt, som syftade till att tillsammans driva förbättringsarbete kring de lagreglerade frivilliguppdragen.

Sedan dess har Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare fortlöpande haft kontakt med ansvarig i patientnämnden, och deltagit vid olika informationsträffar.

Birgith Mårtenzon, Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare. Foto: RFS

Samarbetet förstärktes när Birgith Mårtenzon, ordförande för Örnsköldsviks frivilliga samhällsarbetare, blev kontaktad av Patientnämnden Härnösand för drygt ett år sedan.

– De behövde hjälp att hitta en frivillig samhällsarbetare som kunde ta hand om en klient. Jag hittade en som var lämplig, och efter det inleddes samtalet om att fortsätta höras och stötta varandra med olika uppdrag, säger hon.

Sedan dess har de haft fortlöpande kontakt med varandra.

– Mervärdet är att det är bra att ha flera ingångar, att samla kunskapen och kunna bolla med varandra. Det gäller att få en sammanhållen kedja med olika mänskliga kontakter. Då är det bra med samarbeten, säger hon.

 


2021-07-02

RFS nyhetsbrev

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2021-07-01

RFS nyhetsbrev

RFS arvsfondsprojekt rundar av sitt första år

Nu har treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av ställföreträdare avslutat sitt första projektår. Bland annat har en omfattande kartläggning om delaktighet genomförts. - Vi har fått in mycket bra underlag från såväl huvudmän och ställföreträdare som andra aktörer...

Läs hela inlägget


2021-06-30

RFS nyhetsbrev

Stödpersonen Siv lär sig genom mötet

Siv Larsson, 70, har varit stödperson i 26 år. Att vara inkännande har varit ett av de viktigaste verktygen i uppdraget. Men trots den långa erfarenheten tycker hon att varje möte lär henne något nytt. – Alla är unika. Ibland landar...

Läs hela inlägget