2018-04-18 | Ledare 2018

Det räcker inte med vackra ord

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2018-041-18 

De lagreglerade frivilliguppdragen är unika för Sverige. Förutom att de uppmuntrar till engagemang för en medmänniska bidrar de till att medborgare får insyn i myndigheters arbete med samhällets mest röstsvaga grupper. 

RFS skapades 1968 för att driva på behovet av stöd till de frivilliga och för utveckling av myndigheternas arbete i syfte att ge brukarna så bra insatser som möjligt. 50 år senare är förbundet fast övertygat om att det behövs organisationer i civilsamhället som ger röst åt både de som får stöd av en frivillig samhällsarbetare och de som utför ett frivilliguppdrag. Frågan är dock om våra politiker delar den övertygelsen? 

Finns fortsatt en politisk vilja att ge medborgare möjligheten att stödja en medmänniska och ta ett demokratiskt ansvar i våra relationer till varandra? I så fall behöver också politiken prioritera resurser till civilsamhället för möjlighet till utveckling och för att ge röst åt frivilliga samhällsarbetare. Utan en drivande part i civilsamhället riskerar dessa unika frivilliginsatser att på sikt försvinna. 

Enligt RFS enkät till riksdagspartierna i kommande nyhetsbrev menar alla partier att de lagreglerade frivilliguppdragen är fortsatt viktiga i framtiden. Men nu räcker det inte med vackra ord, det är upp till bevis. För att RFS ska kunna fortsätta driva verksamhet brådskar det att hitta ny finansiering.

Förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har börjat undersöka flera möjligheter, till exempel fondansökningar och stiftelser. En idé är att arbeta för att certifiera uppdragstagare, bland annat för att bemöta den kritik som funnits kring oseriösa gode män. Vi vet att det finns fler som tycker att frivilliga samhällsarbetare är värda att utvecklas och satsas på även i framtiden.

Jenny Ögren
Förbundsordförande


2018-12-03

Ledare 2018

Förening kan fördjupa

2018-12-03 En orsak till att jag är en nöjd och trygg stödperson är patientnämndens grundutbildning. Under några kvällar fick vi, cirka 20 personer, bland annat resonera kring relevanta lagrum, förhållningssätt och lyssna till en tidigare patient. Vi fick diskutera vad som förväntades...

Läs hela inlägget


2018-10-02

Ledare 2018

Dags att vidga cirklarna

2018-10-02  Häromdagen firade jag ett år som stödperson. Varje vecka under senaste året har jag besökt P på en rättspsykiatrisk avdelning utanför Stockholm. P är en intellektuell och klok person, som levt ett bitvis stökigt men intressant liv. Han förvånar...

Läs hela inlägget


2018-02-19

Ledare 2018

Ledare: Relevanta i 50 år till!

2018-02-20 Förbundsstyrelsen genomför nu den årliga rundringningen till lokalföreningarna. Det blir i samtalen tydligt hur mycket aktivitet som sker i landet. Förbundet bidrar med kunskap om frivillighet och metoder, men det är på det lokala planet som kunskapen...

Läs hela inlägget