2018-04-18 | Ledare 2018

Det räcker inte med vackra ord

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2018-041-18 

De lagreglerade frivilliguppdragen är unika för Sverige. Förutom att de uppmuntrar till engagemang för en medmänniska bidrar de till att medborgare får insyn i myndigheters arbete med samhällets mest röstsvaga grupper. 

RFS skapades 1968 för att driva på behovet av stöd till de frivilliga och för utveckling av myndigheternas arbete i syfte att ge brukarna så bra insatser som möjligt. 50 år senare är förbundet fast övertygat om att det behövs organisationer i civilsamhället som ger röst åt både de som får stöd av en frivillig samhällsarbetare och de som utför ett frivilliguppdrag. Frågan är dock om våra politiker delar den övertygelsen? 

Finns fortsatt en politisk vilja att ge medborgare möjligheten att stödja en medmänniska och ta ett demokratiskt ansvar i våra relationer till varandra? I så fall behöver också politiken prioritera resurser till civilsamhället för möjlighet till utveckling och för att ge röst åt frivilliga samhällsarbetare. Utan en drivande part i civilsamhället riskerar dessa unika frivilliginsatser att på sikt försvinna. 

Enligt RFS enkät till riksdagspartierna i kommande nyhetsbrev menar alla partier att de lagreglerade frivilliguppdragen är fortsatt viktiga i framtiden. Men nu räcker det inte med vackra ord, det är upp till bevis. För att RFS ska kunna fortsätta driva verksamhet brådskar det att hitta ny finansiering.

Förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har börjat undersöka flera möjligheter, till exempel fondansökningar och stiftelser. En idé är att arbeta för att certifiera uppdragstagare, bland annat för att bemöta den kritik som funnits kring oseriösa gode män. Vi vet att det finns fler som tycker att frivilliga samhällsarbetare är värda att utvecklas och satsas på även i framtiden.

Jenny Ögren
Förbundsordförande


2022-04-06

Ledare 2018

Ledare Nyhetsbrev April 2022

Temat för det nummer av nyhetsbrevet som du nu läser är engagemang. Engagemang för att hjälpa en medmänniska är den gemensamma nämnaren för alla frivilliga samhällsarbetare, oavsett uppdrag. Årets konferens som går av stapeln den 9 – 13 maj innehåller olika...

Läs hela inlägget


2021-12-14

Ledare 2018

Ledare: Ett år där RFS flyttat fram positionerna

Vips så är det dags för att avsluta året. Jag tror minsann att dygnets 24 timmar  blir kortare och kortare för varje år som går. Vintern har slagit sina klor i min hemstad Borlänge, snön faller och kylan är bitande....

Läs hela inlägget


2021-10-28

Ledare 2018

Ledare: Uppdrag som gör skillnad

Jag hade aldrig hört talas om frivilliga samhällsarbetare före 2015. Nu tycker jag ordet ”rockar” och är stolt över att få vara en medmänniska som har möjlighet att vara delaktig i en annan människas liv. Min erfarenhet som frivillig samhällsarbetare har...

Läs hela inlägget