2018-04-18 | Ledare 2018

Det räcker inte med vackra ord

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2018-041-18 

De lagreglerade frivilliguppdragen är unika för Sverige. Förutom att de uppmuntrar till engagemang för en medmänniska bidrar de till att medborgare får insyn i myndigheters arbete med samhällets mest röstsvaga grupper. 

RFS skapades 1968 för att driva på behovet av stöd till de frivilliga och för utveckling av myndigheternas arbete i syfte att ge brukarna så bra insatser som möjligt. 50 år senare är förbundet fast övertygat om att det behövs organisationer i civilsamhället som ger röst åt både de som får stöd av en frivillig samhällsarbetare och de som utför ett frivilliguppdrag. Frågan är dock om våra politiker delar den övertygelsen? 

Finns fortsatt en politisk vilja att ge medborgare möjligheten att stödja en medmänniska och ta ett demokratiskt ansvar i våra relationer till varandra? I så fall behöver också politiken prioritera resurser till civilsamhället för möjlighet till utveckling och för att ge röst åt frivilliga samhällsarbetare. Utan en drivande part i civilsamhället riskerar dessa unika frivilliginsatser att på sikt försvinna. 

Enligt RFS enkät till riksdagspartierna i kommande nyhetsbrev menar alla partier att de lagreglerade frivilliguppdragen är fortsatt viktiga i framtiden. Men nu räcker det inte med vackra ord, det är upp till bevis. För att RFS ska kunna fortsätta driva verksamhet brådskar det att hitta ny finansiering.

Förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har börjat undersöka flera möjligheter, till exempel fondansökningar och stiftelser. En idé är att arbeta för att certifiera uppdragstagare, bland annat för att bemöta den kritik som funnits kring oseriösa gode män. Vi vet att det finns fler som tycker att frivilliga samhällsarbetare är värda att utvecklas och satsas på även i framtiden.

Jenny Ögren
Förbundsordförande


2021-07-02

Ledare 2018

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2020-12-18

Ledare 2018

Ledare: Ett annorlunda år – och en annorlunda jul

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Ett år där de frivilliga samhällsarbetarna har genomfört sina uppdrag på andra och nya sätt, samtidigt som betydelsen av insatserna har varit viktigare än någonsin. Julen är för många förknippad med värme och gemenskap,...

Läs hela inlägget


2020-11-12

Ledare 2018

Betydelsen av en medmänniskas bidrag under en pandemi

LEDARE Vårt förbund och våra medlemmar har liksom resten av vårt samhälle drabbats hårt av den pågående pandemin. För förbundet har pandemin inneburit stora utmaningar som har påverkat såväl vår ekonomi som verksamhet. Att förutse hur den här krisen långsiktigt kommer...

Läs hela inlägget