2018-12-05 | Omvärldsnotiser 2018

Dom: boendestöd ersätter inte kontaktperson

2018-12-05

Zeteo nyheter skriver att Kammarrätten i Göteborg gett kvinna rätt till fortsatt stöd av kontaktperson.

Zeteo skriver att förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan behövde hjälp för att bryta sin isolering och att boendestödet fokuserade på boende samt ekonomi, och inte hade möjlighet att hjälpa henne i vardagliga och sociala sammanhang. Förvaltningsrätten fann därför att kvinnan var i behov av kontaktperson.

Kommunen överklagade men kammarrätten anser att insatserna boendestöd och kontaktperson har olika uppdrag.

Målnummer: 4048-18


2021-02-19

Omvärldsnotiser 2018

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget


2021-02-12

Omvärldsnotiser 2018

Ny poddserie från Kriminalvården

Kriminalvården har skapat en ny poddserie: Utan att passera gå. Podden har sex delar som släpps veckovis, och tre av dem finns redan publicerade. Bland annat handlar ett av avsnitten om frivården. – Vi vet att många är nyfikna på en...

Läs hela inlägget


2020-11-19

Omvärldsnotiser 2018

RFS första digitala besöksgruppskonferens

Den 14 november hölls RFS årliga besöksgruppskonferens – för första gången digitalt. Fokus för årets konferens var kunskapsinhämtning och medlemmarna fick lyssna på tre föreläsningar på temat ungdoms- och gängkriminalitet. Att inte ställa in – utan ställa om. Det var en...

Läs hela inlägget