2018-12-05 | Omvärldsnotiser 2018

Dom: boendestöd ersätter inte kontaktperson

2018-12-05

Zeteo nyheter skriver att Kammarrätten i Göteborg gett kvinna rätt till fortsatt stöd av kontaktperson.

Zeteo skriver att förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan behövde hjälp för att bryta sin isolering och att boendestödet fokuserade på boende samt ekonomi, och inte hade möjlighet att hjälpa henne i vardagliga och sociala sammanhang. Förvaltningsrätten fann därför att kvinnan var i behov av kontaktperson.

Kommunen överklagade men kammarrätten anser att insatserna boendestöd och kontaktperson har olika uppdrag.

Målnummer: 4048-18


2018-12-21

Omvärldsnotiser 2018

Utvärdering av frivårdens samtalsmetod

2018-12-21 Kriminalvårdens frivård har senaste åren infört den forskningsbaserade metoden KRIMSTICS. Implementeringen föregicks av en försöksverksamhet 2011-2013, som nu utvärderats. Projektet innefattade två delstudier där den första, Studie 1, syftade till att utvärdera frivårdsinspektörers följsamhet till metoden och på så vis arbeta med...

Läs hela inlägget


2018-12-19

Omvärldsnotiser 2018

Utredning föreslår att straffrabatt för unga tas bort

2018-12-19 Utredningen Slopad straffrabatt lämnades till regeringen igår. Utredningen föreslår bland att den så kallade straffrabatten, så att den inte längre ska gälla myndiga lagöverträdare (18-20 år). Utredningen har också övervägt olika modeller för straffmätning och påföljdsval för lagöverträdare i åldern 15–17 år....

Läs hela inlägget


2018-12-12

Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12 Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet. Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...

Läs hela inlägget