2018-12-05 | Omvärldsnotiser 2018

Dom: boendestöd ersätter inte kontaktperson

2018-12-05

Zeteo nyheter skriver att Kammarrätten i Göteborg gett kvinna rätt till fortsatt stöd av kontaktperson.

Zeteo skriver att förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan behövde hjälp för att bryta sin isolering och att boendestödet fokuserade på boende samt ekonomi, och inte hade möjlighet att hjälpa henne i vardagliga och sociala sammanhang. Förvaltningsrätten fann därför att kvinnan var i behov av kontaktperson.

Kommunen överklagade men kammarrätten anser att insatserna boendestöd och kontaktperson har olika uppdrag.

Målnummer: 4048-18


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget