2018-12-05 | Omvärldsnotiser 2018

Dom: boendestöd ersätter inte kontaktperson

2018-12-05

Zeteo nyheter skriver att Kammarrätten i Göteborg gett kvinna rätt till fortsatt stöd av kontaktperson.

Zeteo skriver att förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan behövde hjälp för att bryta sin isolering och att boendestödet fokuserade på boende samt ekonomi, och inte hade möjlighet att hjälpa henne i vardagliga och sociala sammanhang. Förvaltningsrätten fann därför att kvinnan var i behov av kontaktperson.

Kommunen överklagade men kammarrätten anser att insatserna boendestöd och kontaktperson har olika uppdrag.

Målnummer: 4048-18


2021-07-09

Omvärldsnotiser 2018

RFS bjuder in justitieministern till möte

RFS har bjudit in justitieminister Morgan Johansson till ett samtal om hur frivilliga samhällsarbetare kan bidra i de lagreglerade uppdragen. Detta med anledning av den senaste tidens debatt om biträdande övervakare liksom utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. Här...

Läs hela inlägget


2021-06-29

Omvärldsnotiser 2018

Film om stödpersonsuppdraget

Vill du veta mer om hur det är att vara stödperson? Då kan du gå in på Västra Götalandsregionens vårdgivarwebb och se deras informationsfilm om uppdraget. Där berättar bland annat stödpersonen Benedict om sina erfarenheter. Till filmen finns också tillhörande...

Läs hela inlägget


2021-02-19

Omvärldsnotiser 2018

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget