2018-12-05 | Omvärldsnotiser 2018

Dom: boendestöd ersätter inte kontaktperson

2018-12-05

Zeteo nyheter skriver att Kammarrätten i Göteborg gett kvinna rätt till fortsatt stöd av kontaktperson.

Zeteo skriver att förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan behövde hjälp för att bryta sin isolering och att boendestödet fokuserade på boende samt ekonomi, och inte hade möjlighet att hjälpa henne i vardagliga och sociala sammanhang. Förvaltningsrätten fann därför att kvinnan var i behov av kontaktperson.

Kommunen överklagade men kammarrätten anser att insatserna boendestöd och kontaktperson har olika uppdrag.

Målnummer: 4048-18


2018-12-12

Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12 Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet. Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...

Läs hela inlägget


2018-12-07

Omvärldsnotiser 2018

Söderhamn: Tar inte uppdrag för pengarnas skull

2018-12-07 Söderhamns frivilliga samhällsarbetare, med bland annat gode män och förvaltare, vill locka fler till föreningen. På internationella frivilligdagen visade de upp sig i Söderhamn för att få folk att engagera sig, skriver Hela Hälsingland. – Det finns alltid ett behov av...

Läs hela inlägget


2018-12-06

Omvärldsnotiser 2018

Rapport om fysiska miljöns roll i kriminalvård

2018-12-06 Nu finns en ny rapport från Kriminalvården om hur arkitektur och design påverkar i anstaltsmiljö. Rapporten som är en litteratursammanställning är är skriven på engelska. I den svenska sammanfattningen står det så här: Rapporten finner stöd för att den fysiska miljön i...

Läs hela inlägget