2016-04-18 |

Donation bidrar till förändring

Foto: Privat 2016-04-18 

Frivårdsföreningen lägger ned och skänker pengar till RFS. Tillskottet gör att förbundet kan arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare.

Frivårdsföreningen grundades redan år 1944, ursprungligen som en facklig organisation. Föreningen ombildades 1959 till en ideell förening som arbetat för att ge frivården en mer central roll inom Kriminalvården. Medlemmarna var anställda inom frivården. 

Efter att ha varit vilande i flera år har frivårdsföreningen nu beslutat att lägga ner. De närmare 70 000 kronor som finns i kassan doneras till RFS verksamhet, öronmärkta till utbildning för kriminalvårdens övervakare.
– Det är pengar som frivårdare genom åren betalat in som medlemsavgifter. Att ge pengarna till RFS tycker vi uppfyller föreningens ursprungliga syfte, att främja utvecklandet av påföljder inom kriminalvård i frihet, berättar Johan Franzén, som varit ordförande från mitten av 90-talet och numera är pensionär. 

Johan berättar att föreningen tidigare hade god kontakt med Kriminalvårdens huvudkontor. 
– Men från och med 2007 fick föreningen inte längre sända massmejl till all frivårdspersonal, samtidigt drogs Kriminalvårdens bidrag till våra uppskattade frivårdskonferenser in. Detta ledde till att vi inte kunde fortsätta verksamheten som tidigare. Jag tror att Kriminalvårdens förändrade inställning till föreningen hade att göra med kritiken vi framförde. Föreningen bedrev lobbyarbete till exempel genom möten med generaldirektören, med justitieutskottet och med justitieministern. 

– Vi var också remissinstans för olika frågor inom det kriminalpolitiska området och fick stor respekt för våra remissvar. Dessutom försökte vi skapa en intern debatt inom kriminalvården via personaltidningen. När Kriminalvårdens GD nyligen i en debattartikel pläderar för fler frivårdspåföljder istället för korttidsdomar är det för oss som verkat inom föreningen som att slå in öppna dörrar. 

Vad tänker du kring lekmannaövervakarna som resurs i Kriminalvården? 
– Min erfarenhet är att lekmannaövervakarna inte görs delaktiga i klienternas förändringsarbete tillräckligt bra. Jag tror att kvalificerad handledning från frivårdsinspektörerna kan ge bättre stöd åt övervakarna och göra dem mer observanta på mönster i möten med klienten. Om frivårdens administration minskar frigörs tid till det. Till sist, glöm inte att ha ett långsiktigt perspektiv, förändring tar tid! 

Foto: I februari 2016 träffades de sista medlemmarna i Frivårdsföreningen och beslutade om nedläggning samt att skänka pengarna till RFS. 

Fakta: RFS planerar att använda medlen från Frivårdsföreningen för att arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare. 


2022-10-19

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare. Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala...

Läs hela inlägget


2022-10-19

10/11 – Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett digitalt seminarium. Finansinspektionens utbildning "Trygga din...

Läs hela inlägget


2022-10-17

Webbinarium: Ungas framtid i en hård värld

Vilka åtgärder genomförs för att förbättra ungas framtid? Skyddsvärnet anordnar tillsammans med RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ett webbinarium med fokus på frågor som rör barn och unga. 10.00 – 10.40 Den nya socialtjänstlagen och vad den innebär Åsa Furén Thulin, sektionschef SKR,...

Läs hela inlägget