2016-04-18 |

Donation bidrar till förändring

Foto: Privat 2016-04-18 

Frivårdsföreningen lägger ned och skänker pengar till RFS. Tillskottet gör att förbundet kan arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare.

Frivårdsföreningen grundades redan år 1944, ursprungligen som en facklig organisation. Föreningen ombildades 1959 till en ideell förening som arbetat för att ge frivården en mer central roll inom Kriminalvården. Medlemmarna var anställda inom frivården. 

Efter att ha varit vilande i flera år har frivårdsföreningen nu beslutat att lägga ner. De närmare 70 000 kronor som finns i kassan doneras till RFS verksamhet, öronmärkta till utbildning för kriminalvårdens övervakare.
– Det är pengar som frivårdare genom åren betalat in som medlemsavgifter. Att ge pengarna till RFS tycker vi uppfyller föreningens ursprungliga syfte, att främja utvecklandet av påföljder inom kriminalvård i frihet, berättar Johan Franzén, som varit ordförande från mitten av 90-talet och numera är pensionär. 

Johan berättar att föreningen tidigare hade god kontakt med Kriminalvårdens huvudkontor. 
– Men från och med 2007 fick föreningen inte längre sända massmejl till all frivårdspersonal, samtidigt drogs Kriminalvårdens bidrag till våra uppskattade frivårdskonferenser in. Detta ledde till att vi inte kunde fortsätta verksamheten som tidigare. Jag tror att Kriminalvårdens förändrade inställning till föreningen hade att göra med kritiken vi framförde. Föreningen bedrev lobbyarbete till exempel genom möten med generaldirektören, med justitieutskottet och med justitieministern. 

– Vi var också remissinstans för olika frågor inom det kriminalpolitiska området och fick stor respekt för våra remissvar. Dessutom försökte vi skapa en intern debatt inom kriminalvården via personaltidningen. När Kriminalvårdens GD nyligen i en debattartikel pläderar för fler frivårdspåföljder istället för korttidsdomar är det för oss som verkat inom föreningen som att slå in öppna dörrar. 

Vad tänker du kring lekmannaövervakarna som resurs i Kriminalvården? 
– Min erfarenhet är att lekmannaövervakarna inte görs delaktiga i klienternas förändringsarbete tillräckligt bra. Jag tror att kvalificerad handledning från frivårdsinspektörerna kan ge bättre stöd åt övervakarna och göra dem mer observanta på mönster i möten med klienten. Om frivårdens administration minskar frigörs tid till det. Till sist, glöm inte att ha ett långsiktigt perspektiv, förändring tar tid! 

Foto: I februari 2016 träffades de sista medlemmarna i Frivårdsföreningen och beslutade om nedläggning samt att skänka pengarna till RFS. 

Fakta: RFS planerar att använda medlen från Frivårdsföreningen för att arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare. 


2023-02-08

Se hit! Kanslisekreterare med intresse för ekonomi och medlemsutveckling sökes!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare är en ideell organisation som sen 1968 stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. Vi söker nu en kanslisekreterare med kunskaper inom ekonomi och medlemsutveckling till vårt rikskansli i...

Läs hela inlägget


2023-02-07

Upplevelser av tvångsvård – En öppen föreläsning om patienternas mående under och efter psykiatrisk tvångsvård

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) är en sammanslutning av patient- brukar- och anhörigorganisationer på psykiatriområdet. Mårten Jansson, som är utredare där, genomförde under 2022 en stor undersökning åt Socialstyrelsen av hur patienter och anhöriga upplever psykiatrins tvångsvård. RFS bjuder in till...

Läs hela inlägget


2023-02-06

RFS håller i digitalt erfarenhetsutbyte för BÖV och förtroendemän inom kriminalvården

Erfarenhetsutbyte för biträdande övervakare och förtroendemän inom kriminalvården. Under träffarna kommer medlemmar få utbyte om uppdragen och hur kontakten fungerar mot frivården. Datum för vårens träffar och länk till anmälningsformulär för respektive träff: 22 feb kl. 18-19 (Länk till anmälan) 23 mars kl. 18-19...

Läs hela inlägget