2019-05-02 | Omvärldsnotiser 2019

En samordningsmyndighet på godmansområdet föreslås

2019-05-02

Statskontoret föreslår att regeringen ger en av de sju länsstyrelserna i uppdrag att vara samordningsmyndighet inom godmansområdet. Det framkommer i rapporten En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet som överlämnats till regeringen.

Regeringen gav den 9 maj 2018 Statskontoret i uppdrag att utvärdera hur länsstyrelsernas samordning av tillsyn och tillsynsvägledning på området för gode män och förvaltare fungerar. I uppdraget har också ingått att överväga hur samordningen kan förbättras för att tillsynen och tillsynsvägledningen ska bli så effektiv och ändamålsenlig som möjligt.

Läs rapporten här


2019-06-27

Omvärldsnotiser 2019

Livsförändringar leder till engagemang

2019-06-27 Nu är årets rapport Volontärbarometern från Volontärbyrån om ideellt engagemang klar. Rapporten ger en bild vem som engagerar sig ideellt, vad som är drivkraften i engagemanget med mera. Rapporten baseras framförallt på en enkät till de som under 2018 sökte volontäruppdrag...

Läs hela inlägget


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget