2022-04-06 | RFS nyhetsbrev

Erik Åhlin blir ny ombudsman för psykiatriområdet

Erik Åhlin blir ny ombudsman för psykiatriområdet. Erik har innan arbetat tillsammans med Elin Molander som ombudsman/projektledare i projektet Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare.

Hur kommer det sig att du ville ha tjänsten som ombudsman för psykiatriområdet?

– Jag har tidigare erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa på olika sätt och kände direkt att det var ett intressant uppdrag när jag erbjöds tjänsten. Det är otroligt viktigt med medborgarinsyn och det ideella stödet till offentlig sektor, något som är RFS grundbult.

RFS har inte haft någon ombudsman på området och tjänsten har varit vakant i flera år.

Vad har du för mål och förväntningar på nya tjänsten?

– Mitt mål är att skapa ett nationellt forum för ideellt offentligt samarbeta med patientnämnderna. Jag vill också knyta an andra ideella organisationer som arbetar med målgruppen för att lyfta stödpersoners insats och stärka deras utbildning. Vi måste se över hur vi som förbund kan stödja lokalföreningarna som har stödpersoner och få fler att ta uppdraget som stödperson.

Vi vet att behovet av ökad utbildning finns och att det rör sig om personer med extrem utsatthet. Därför är vi på RFS väldigt glada över att Erik tackat ja till tjänsten!

 

 


2022-04-06

RFS nyhetsbrev

Enkätundersökning om tvångsvård

RFS har tillsammans med Civil Rights Defenders, Autism och Aspergersförbundet och Nationell samverkan för psykisk hälsa arbetat för att ta fram en flyer som ska informera tvångsomhändertagna personer på sluten psykiatrisk avdelning om deras rättigheter. Bland annat att de har...

Läs hela inlägget


2022-04-06

RFS nyhetsbrev

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

RFS nyhetsbrev

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget