2022-04-06 | RFS Intervjuer

Erik Åhlin blir ny ombudsman för psykiatriområdet

Erik Åhlin blir ny ombudsman för psykiatriområdet. Erik har innan arbetat tillsammans med Elin Molander som ombudsman/projektledare i projektet Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare.

Hur kommer det sig att du ville ha tjänsten som ombudsman för psykiatriområdet?

– Jag har tidigare erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa på olika sätt och kände direkt att det var ett intressant uppdrag när jag erbjöds tjänsten. Det är otroligt viktigt med medborgarinsyn och det ideella stödet till offentlig sektor, något som är RFS grundbult.

RFS har inte haft någon ombudsman på området och tjänsten har varit vakant i flera år.

Vad har du för mål och förväntningar på nya tjänsten?

– Mitt mål är att skapa ett nationellt forum för ideellt offentligt samarbeta med patientnämnderna. Jag vill också knyta an andra ideella organisationer som arbetar med målgruppen för att lyfta stödpersoners insats och stärka deras utbildning. Vi måste se över hur vi som förbund kan stödja lokalföreningarna som har stödpersoner och få fler att ta uppdraget som stödperson.

Vi vet att behovet av ökad utbildning finns och att det rör sig om personer med extrem utsatthet. Därför är vi på RFS väldigt glada över att Erik tackat ja till tjänsten!

 

 


2022-06-28

RFS Intervjuer

Intervju med Jairo Correa – Om att vara kontaktperson för ett yngre barn

Den största fördelen med att arbeta med yngre barn är att det är betydligt enklare att komma nära och skapa en bärande relation med yngre barn. Äldre ungdomar har ofta mer komplicerade sociala problem och större misstro till en som...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS Intervjuer

Intervju: Märta Frank – Om uppdraget som kontaktperson åt en tonåring

Temat för RFS nyhetsbrev nr 2 för 2022 är barnen och barnperspektivet. Därför har vi intervjuat Märta Frank som förutom att arbeta som ombudsman för kriminalvården på RFS kansli även är kontaktperson åt en tonårstjej. Från början var Märta mer inne...

Läs hela inlägget


2022-06-28

RFS Intervjuer

Ledare Nyhetsbrev Juni 2022

Som frivilliga samhällsarbetare kommer vi i kontakt med barn genom uppdragen kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man för ett barn. Vi kommer också i kontakt med barn eller barnperspektivet i uppdrag där barnets förälder är vår brukare....

Läs hela inlägget