2018-12-03 | Ledare 2018

Förening kan fördjupa

2018-12-03

En orsak till att jag är en nöjd och trygg stödperson är patientnämndens grundutbildning. Under några kvällar fick vi, cirka 20 personer, bland annat resonera kring relevanta lagrum, förhållningssätt och lyssna till en tidigare patient.

Jenny Ögren, RFS.
Foto: Sören Andersson

Vi fick diskutera vad som förväntades av oss som stödpersoner och vad patientnämnden kan erbjuda i form av stöd, kunskapspåfyllning och handledning. Jag har inte blivit besviken – vi får inbjudningar till intressanta föreläsningar, regelbundna nyhetsbrev och handläggarna finns alltid där om man behöver stöd i sitt uppdrag.

Jag har också deltagit i en “utbildning” för att bli god man. Under en dryg timmes sittning i biosalong med cirka 200 andra personer berättade handläggarna från överförmyndaren om uppdraget. De var professionella och kunniga, men sammanhanget inbjöd inte alls till samtal eller resonemang. När jag senare har behövt vägledning i mitt uppdrag har det varit svårt att få en kontakt och myndigheten är väldigt osynlig mellan årsredovisningarna.

Tänk om alla som ska utföra lagreglerade frivilliguppdrag först får en grundutbildning på minst sex timmar och sedan, under pågående uppdrag erbjuds löpande vidareutbildning, handledning och erfarenhetsutbyte. Det är vad RFS vill för att skapa rättssäkrare insatser. För att uppnå detta krävs att uppdragsgivare har bra metoder för att utbilda frivilliga. Tänk vidare om lokalföreningen närvarar vid utbildningstillfällena och erbjuder fördjupande träffar eller studiecirklar i relevanta frågeställningar för nya uppdragstagare. Här finns stor utvecklingspotential!

Jenny Ögren
Förbundsordförande


2021-07-02

Ledare 2018

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2020-12-18

Ledare 2018

Ledare: Ett annorlunda år – och en annorlunda jul

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Ett år där de frivilliga samhällsarbetarna har genomfört sina uppdrag på andra och nya sätt, samtidigt som betydelsen av insatserna har varit viktigare än någonsin. Julen är för många förknippad med värme och gemenskap,...

Läs hela inlägget


2020-11-12

Ledare 2018

Betydelsen av en medmänniskas bidrag under en pandemi

LEDARE Vårt förbund och våra medlemmar har liksom resten av vårt samhälle drabbats hårt av den pågående pandemin. För förbundet har pandemin inneburit stora utmaningar som har påverkat såväl vår ekonomi som verksamhet. Att förutse hur den här krisen långsiktigt kommer...

Läs hela inlägget