2018-12-03 | Ledare 2018

Förening kan fördjupa

2018-12-03

En orsak till att jag är en nöjd och trygg stödperson är patientnämndens grundutbildning. Under några kvällar fick vi, cirka 20 personer, bland annat resonera kring relevanta lagrum, förhållningssätt och lyssna till en tidigare patient.

Jenny Ögren, RFS.
Foto: Sören Andersson

Vi fick diskutera vad som förväntades av oss som stödpersoner och vad patientnämnden kan erbjuda i form av stöd, kunskapspåfyllning och handledning. Jag har inte blivit besviken – vi får inbjudningar till intressanta föreläsningar, regelbundna nyhetsbrev och handläggarna finns alltid där om man behöver stöd i sitt uppdrag.

Jag har också deltagit i en “utbildning” för att bli god man. Under en dryg timmes sittning i biosalong med cirka 200 andra personer berättade handläggarna från överförmyndaren om uppdraget. De var professionella och kunniga, men sammanhanget inbjöd inte alls till samtal eller resonemang. När jag senare har behövt vägledning i mitt uppdrag har det varit svårt att få en kontakt och myndigheten är väldigt osynlig mellan årsredovisningarna.

Tänk om alla som ska utföra lagreglerade frivilliguppdrag först får en grundutbildning på minst sex timmar och sedan, under pågående uppdrag erbjuds löpande vidareutbildning, handledning och erfarenhetsutbyte. Det är vad RFS vill för att skapa rättssäkrare insatser. För att uppnå detta krävs att uppdragsgivare har bra metoder för att utbilda frivilliga. Tänk vidare om lokalföreningen närvarar vid utbildningstillfällena och erbjuder fördjupande träffar eller studiecirklar i relevanta frågeställningar för nya uppdragstagare. Här finns stor utvecklingspotential!

Jenny Ögren
Förbundsordförande


2018-10-02

Ledare 2018

Dags att vidga cirklarna

2018-10-02  Häromdagen firade jag ett år som stödperson. Varje vecka under senaste året har jag besökt P på en rättspsykiatrisk avdelning utanför Stockholm. P är en intellektuell och klok person, som levt ett bitvis stökigt men intressant liv. Han förvånar...

Läs hela inlägget


2018-04-18

Ledare 2018

Det räcker inte med vackra ord

2018-041-18  De lagreglerade frivilliguppdragen är unika för Sverige. Förutom att de uppmuntrar till engagemang för en medmänniska bidrar de till att medborgare får insyn i myndigheters arbete med samhällets mest röstsvaga grupper.  RFS skapades 1968 för att driva...

Läs hela inlägget


2018-02-19

Ledare 2018

Ledare: Relevanta i 50 år till!

2018-02-20 Förbundsstyrelsen genomför nu den årliga rundringningen till lokalföreningarna. Det blir i samtalen tydligt hur mycket aktivitet som sker i landet. Förbundet bidrar med kunskap om frivillighet och metoder, men det är på det lokala planet som kunskapen...

Läs hela inlägget