2018-12-03 | Ledare 2018

Förening kan fördjupa

2018-12-03

En orsak till att jag är en nöjd och trygg stödperson är patientnämndens grundutbildning. Under några kvällar fick vi, cirka 20 personer, bland annat resonera kring relevanta lagrum, förhållningssätt och lyssna till en tidigare patient.

Jenny Ögren, RFS.
Foto: Sören Andersson

Vi fick diskutera vad som förväntades av oss som stödpersoner och vad patientnämnden kan erbjuda i form av stöd, kunskapspåfyllning och handledning. Jag har inte blivit besviken – vi får inbjudningar till intressanta föreläsningar, regelbundna nyhetsbrev och handläggarna finns alltid där om man behöver stöd i sitt uppdrag.

Jag har också deltagit i en “utbildning” för att bli god man. Under en dryg timmes sittning i biosalong med cirka 200 andra personer berättade handläggarna från överförmyndaren om uppdraget. De var professionella och kunniga, men sammanhanget inbjöd inte alls till samtal eller resonemang. När jag senare har behövt vägledning i mitt uppdrag har det varit svårt att få en kontakt och myndigheten är väldigt osynlig mellan årsredovisningarna.

Tänk om alla som ska utföra lagreglerade frivilliguppdrag först får en grundutbildning på minst sex timmar och sedan, under pågående uppdrag erbjuds löpande vidareutbildning, handledning och erfarenhetsutbyte. Det är vad RFS vill för att skapa rättssäkrare insatser. För att uppnå detta krävs att uppdragsgivare har bra metoder för att utbilda frivilliga. Tänk vidare om lokalföreningen närvarar vid utbildningstillfällena och erbjuder fördjupande träffar eller studiecirklar i relevanta frågeställningar för nya uppdragstagare. Här finns stor utvecklingspotential!

Jenny Ögren
Förbundsordförande


2020-06-18

Ledare 2018

Om att skapa delaktighet i en tid av stora utmaningar och hitta nya möjligheter

2020-06-18 I april mottog vi som förbund den glädjande nyheten att vi har fått fortsatt förtroende av Allmänna arvsfonden. Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare kommer att bidra till att personer med rätt till god man ska...

Läs hela inlägget


2020-03-12

Ledare 2018

Nystart

2020-03-12 På väg in ett nytt decennium lämnar nu RFS ett mycket speciellt år bakom sig. Minskade anslag, ett nedbantat kansli och byte av såväl ordförande som förbundssekreterare har inneburit stora förändringar. Det har inneburit ett hårt arbete för såväl...

Läs hela inlägget


2018-10-02

Ledare 2018

Dags att vidga cirklarna

2018-10-02  Häromdagen firade jag ett år som stödperson. Varje vecka under senaste året har jag besökt P på en rättspsykiatrisk avdelning utanför Stockholm. P är en intellektuell och klok person, som levt ett bitvis stökigt men intressant liv. Han förvånar...

Läs hela inlägget