2018-08-17 | Omvärldsnotiser 2018

Försening av insatsen kontaktperson kan ge straffavgift

2018-08-17

En isolerad kvinna skulle få en kontaktperson under hösten 2016. Men insatsen dröjde ett år och nu kan kommunen få ett ekonomiskt straff, skriver Norrtelje tidning.

Den försenade insatsen kontaktperson anmäldes till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Ivo har nu vänt sig till förvaltningsrätten Uppsala. Ivo vill att domstolen ålägger kommunen att betala 10 000 kronor i straffavgift för underlåtenhet att verkställa beslut om bistånd inom skälig tid.

Läs mer i Norrtelje tidning


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget