2018-05-18 | Omvärldsnotiser 2018

FUB skriver debattartikel om kontaktperson

2018-05-18

Ordförande inom FUB skriver i en debattartikel i Metro om att personer inte får kontaktperson eller ledsagning bara för att de bor i LSS-bostad eller har daglig verksamhet. 

I debattartikeln skriver Anna Hildingsson, ordförande Inre Ringen Sverige Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning:

“Jag blir upprörd över att de här personerna inte får ledsagning eller kontaktperson bara för att de bor i LSS-bostad eller har daglig verksamhet. Jag blir upprörd över att många personer med utvecklingsstörning får höra från LSS-handläggaren att ”det är ingen idé att du söker, du kommer ändå inte få insatsen.” Jag blir upprörd att många kommuner har egna regler som gör att man inte har samma LSS-rättigheter över hela landet.”

Ls debattartikeln i Metro


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget