2017-11-14 | Ledare 2017

Gemensam röst starkare

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-11-14

RFS kommande nyhetsbrev är fyllt med olika exempel på varför den lokala föreningen är viktig. Jag vill passa på att lyfta värdet av föreningen och RFS som röstbärare.

I en förening kan vi gemensamt göra våra röster hörda på ett tydligare sätt än som enskild uppdragstagare. På lokala planet men även på riksnivå.

RFS är ett rikstäckande förbund med lokalföreningar från Malmö till Kiruna. Som medlem i en lokalförening bidrar du till att föra fram våra frågor i ett större sammanhang. På senare tid har RFS i debattartiklar föreslagit att ensamkommande unga som fyllt 18 år bör erbjudas kontaktpersoner och uppmärksammat att personer som omfattas av LSS mister sin kontaktperson när de flyttar till särskilt boende. Vi har även bedrivit ett aktivt opinionsarbete kring värdet av frivilliginsatser inom kriminalvården och behovet av ökad rättssäkerhet vid godmanskap. Jag hade inte haft någon kraft bakom argumenten som enskild uppdragstagare, men som ordförande för ett riksförbund blir vi lyssnade på. Och det är ni, alla medlemmar, som gör den rösten möjlig.

RFS är väl etablerat och har ett gott rykte bland beslutsfattare och uppdragsgivare. Vi är seriösa, professionella, lösningsfokuserade och blir ofta efterfrågade i sammanhang där vår kompetens är önskvärd. RFS bas är medlemskapet och ju fler medlemmar vi blir ju tyngre väger våra argument. Det ger en ökad möjlighet att påverka vid lagstiftning och omarbetning av regelverk som berör våra brukare. Det är ju ändå som röst för våra klienter vi en gång valt att börja engagera oss. 

Jenny Ögren
Förbundsordförande


2021-07-02

Ledare 2017

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2020-12-18

Ledare 2017

Ledare: Ett annorlunda år – och en annorlunda jul

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Ett år där de frivilliga samhällsarbetarna har genomfört sina uppdrag på andra och nya sätt, samtidigt som betydelsen av insatserna har varit viktigare än någonsin. Julen är för många förknippad med värme och gemenskap,...

Läs hela inlägget


2020-11-12

Ledare 2017

Betydelsen av en medmänniskas bidrag under en pandemi

LEDARE Vårt förbund och våra medlemmar har liksom resten av vårt samhälle drabbats hårt av den pågående pandemin. För förbundet har pandemin inneburit stora utmaningar som har påverkat såväl vår ekonomi som verksamhet. Att förutse hur den här krisen långsiktigt kommer...

Läs hela inlägget