2017-11-14 | Ledare 2017

Gemensam röst starkare

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-11-14

RFS kommande nyhetsbrev är fyllt med olika exempel på varför den lokala föreningen är viktig. Jag vill passa på att lyfta värdet av föreningen och RFS som röstbärare.

I en förening kan vi gemensamt göra våra röster hörda på ett tydligare sätt än som enskild uppdragstagare. På lokala planet men även på riksnivå.

RFS är ett rikstäckande förbund med lokalföreningar från Malmö till Kiruna. Som medlem i en lokalförening bidrar du till att föra fram våra frågor i ett större sammanhang. På senare tid har RFS i debattartiklar föreslagit att ensamkommande unga som fyllt 18 år bör erbjudas kontaktpersoner och uppmärksammat att personer som omfattas av LSS mister sin kontaktperson när de flyttar till särskilt boende. Vi har även bedrivit ett aktivt opinionsarbete kring värdet av frivilliginsatser inom kriminalvården och behovet av ökad rättssäkerhet vid godmanskap. Jag hade inte haft någon kraft bakom argumenten som enskild uppdragstagare, men som ordförande för ett riksförbund blir vi lyssnade på. Och det är ni, alla medlemmar, som gör den rösten möjlig.

RFS är väl etablerat och har ett gott rykte bland beslutsfattare och uppdragsgivare. Vi är seriösa, professionella, lösningsfokuserade och blir ofta efterfrågade i sammanhang där vår kompetens är önskvärd. RFS bas är medlemskapet och ju fler medlemmar vi blir ju tyngre väger våra argument. Det ger en ökad möjlighet att påverka vid lagstiftning och omarbetning av regelverk som berör våra brukare. Det är ju ändå som röst för våra klienter vi en gång valt att börja engagera oss. 

Jenny Ögren
Förbundsordförande


2020-06-18

Ledare 2017

Om att skapa delaktighet i en tid av stora utmaningar och hitta nya möjligheter

2020-06-18 I april mottog vi som förbund den glädjande nyheten att vi har fått fortsatt förtroende av Allmänna arvsfonden. Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare kommer att bidra till att personer med rätt till god man ska...

Läs hela inlägget


2020-03-12

Ledare 2017

Nystart

2020-03-12 På väg in ett nytt decennium lämnar nu RFS ett mycket speciellt år bakom sig. Minskade anslag, ett nedbantat kansli och byte av såväl ordförande som förbundssekreterare har inneburit stora förändringar. Det har inneburit ett hårt arbete för såväl...

Läs hela inlägget


2017-09-14

Ledare 2017

Frivilliga som står kvar

2017-09-14 När jag valdes till ordförande för RFS för ett år sen hade jag haft uppdrag som lekmannaövervakare. Även om jag tidigare kommit i kontakt med olika typer av frivilliga samhällsarbetare genom min profession som socionom hade jag...

Läs hela inlägget