2017-02-20 | Omvärldsnotiser 2017

God man kvar vid åldersuppskrivning

Bild artikel i Dagens samhälle2017-02-20 

Dagens samhälle skriver om kommuner som låter ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven behålla sitt boende och god man – i de fall de väntar på en överklagandeprocess.

Lerum är en kommun som agerat på detta vis, trots att kommunen inte får ersättning från Migrationsverket. 

Överförmyndaren i Lidköping överklagade Migrationsverkets beslut att dra in ersättningen för god man för barnet som fått sin ålder uppskriven. Kommunen fick rätt i förvaltningsdomstolen. Migrationsverket har nu överklagat till kammarrätten.

Dagens samhälle uppger att även Gullspång, Falköping, Karlsborg, Grästorp, Alingsås och Malmö är kommuner som valt att låta barnen behålla behålla boende och god man. 

Artikeln var införd i Dagens samhälle nr 6 2017


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget