2019-12-03 | Omvärldsnotiser 2019

God man överklagade avslag om kontaktperson

2019-12-03

Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i en dom att även personer som bor på särskilt boende kan ha rätt att behålla insatsen kontaktperson.

Den klagande har tidigare beviljats insatsen kontaktperson enligt LSS från stadsdelsnämnden. Nämnden avslog senare en ansökan om samma insats med motiveringen att behovet är tillgodosett genom insats i form av särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutet överklagades av brukarens gode man som menade att kontaktpersonens uppdrag i detta fall inte kunde ersättas av befintlig personal.

Förvaltningsrätten gör den samlade bedömningen att de kontakter den klagande har med personal och god man inte är tillräckliga för att tillgodose hens goda livsvillkor. Förvaltningsrätten beslutar att den klagande även fortsättningsvis har rätt till en kontaktperson och bifaller därmed överklagandet.

Ladda ner domen som pdf


2020-11-12

Omvärldsnotiser 2019

Workshop i godmansutredningen

Den 8:e oktober deltog RFS i en workshop för regeringens pågående översyn av ställföreträdarsystemet. – Syftet är att ge mervärde till utredningen och föra fram ställföreträdarnas syn på utmaningar och svårigheter, säger Elin Molander, ombudsman på RFS. Under workshopen diskuterades bland annat...

Läs hela inlägget


2019-12-19

Omvärldsnotiser 2019

Höjt arvode för biträdande övervakare

2019-12-19 Kriminalvården har nyligen gjort en översyn av arvoden för bland annat biträdande övervakare. Arvodet höjs från 250 kronor per månaden till 290 kronor per månad. Kostnadsersättningen på 250 kronor per månad höjs till 290 kronor per månad. 90 kronor kan ges...

Läs hela inlägget


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget