2019-12-03 | Omvärldsnotiser 2019

God man överklagade avslag om kontaktperson

2019-12-03

Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i en dom att även personer som bor på särskilt boende kan ha rätt att behålla insatsen kontaktperson.

Den klagande har tidigare beviljats insatsen kontaktperson enligt LSS från stadsdelsnämnden. Nämnden avslog senare en ansökan om samma insats med motiveringen att behovet är tillgodosett genom insats i form av särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutet överklagades av brukarens gode man som menade att kontaktpersonens uppdrag i detta fall inte kunde ersättas av befintlig personal.

Förvaltningsrätten gör den samlade bedömningen att de kontakter den klagande har med personal och god man inte är tillräckliga för att tillgodose hens goda livsvillkor. Förvaltningsrätten beslutar att den klagande även fortsättningsvis har rätt till en kontaktperson och bifaller därmed överklagandet.

Ladda ner domen som pdf


2021-02-19

Omvärldsnotiser 2019

Senarelagd redovisning för ställföreträdarutredning

I juli 2019 kom regeringens direktiv för översyn av reglerna kring godmans- och förvaltarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning...

Läs hela inlägget


2021-02-12

Omvärldsnotiser 2019

Ny poddserie från Kriminalvården

Kriminalvården har skapat en ny poddserie: Utan att passera gå. Podden har sex delar som släpps veckovis, och tre av dem finns redan publicerade. Bland annat handlar ett av avsnitten om frivården. – Vi vet att många är nyfikna på en...

Läs hela inlägget


2020-11-19

Omvärldsnotiser 2019

RFS första digitala besöksgruppskonferens

Den 14 november hölls RFS årliga besöksgruppskonferens – för första gången digitalt. Fokus för årets konferens var kunskapsinhämtning och medlemmarna fick lyssna på tre föreläsningar på temat ungdoms- och gängkriminalitet. Att inte ställa in – utan ställa om. Det var en...

Läs hela inlägget