2019-12-03 | Omvärldsnotiser 2019

God man överklagade avslag om kontaktperson

2019-12-03

Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i en dom att även personer som bor på särskilt boende kan ha rätt att behålla insatsen kontaktperson.

Den klagande har tidigare beviljats insatsen kontaktperson enligt LSS från stadsdelsnämnden. Nämnden avslog senare en ansökan om samma insats med motiveringen att behovet är tillgodosett genom insats i form av särskild service för vuxna enligt LSS. Beslutet överklagades av brukarens gode man som menade att kontaktpersonens uppdrag i detta fall inte kunde ersättas av befintlig personal.

Förvaltningsrätten gör den samlade bedömningen att de kontakter den klagande har med personal och god man inte är tillräckliga för att tillgodose hens goda livsvillkor. Förvaltningsrätten beslutar att den klagande även fortsättningsvis har rätt till en kontaktperson och bifaller därmed överklagandet.

Ladda ner domen som pdf


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget