2018-09-07 | Omvärldsnotiser 2018

Höjt prisbasbelopp

2018-09-07

Regeringen har beslutat att öka prisbasbeloppet till 46 500 kronor för 2019. Det är en höjning med 1 000 kronor, eller 2,2 procent, jämfört med 2018. Detta påverkar kommuners beräkning av arvoden för kontaktpersoner, kontaktfamiljer, gode män och förvaltare.

Kommunernas arvoden för kontaktpersoner, kontaktfamiljer, gode män och förvaltare grundar sig på prisbasbeloppet. Höjningen av prisbasbeloppet påverkar också huvudmän som får stöd av god man eller förvaltare, eftersom arvodet till gode mannen betalas av huvudmannen om hans/hennes inkomst överskrider 2,65 prisbasbelopp och/eller om huvudmannen har tillgångar som överstiger 2 prisbasbelopp. Om huvudmannens tillgångar är mindre betalar kommunen arvodet.

Prisbasbeloppet justeras årligen och används bland annat inom trygghetssystemen, pensionerna och inom skattesystemet.

Läs regeringens pressmeddelande 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget