2018-07-02 | Omvärldsnotiser 2018

Kriminalvården om RFS seminarium i Almedalen

2018-07-02 

Kriminalvården skriver på sin webbplats om sin medverkan i RFS seminarium om lekmannaövervakare i Almedalen 4 juli kl 16.00.

– RFS och lekmännen har en unik roll som ambassadörer ute i samhället för en human kriminalvård. Genom lekmannens delaktighet i Kriminalvårdens arbete och återfallsförebyggande insatser ges den dömde en ny chans att få bli en fullvärdig medlem i samhället igen, säger Marie Järsjö.

Läs artikeln på Kriminalvårdens webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget