2019-01-02 | Omvärldsnotiser 2019

Lagändringar 2019

2019-01-02

Under 2019 sker en antal ändringar i lagar och förordningar som kan vara intressanta för frivilliga samhällsarbetare att känna till.

  • From 1 jan 2019 behövs tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, för att bedriva verksamhet gällande kontaktperson enligt LSS. Även för verksamhet som gäller hemtjänst enligt socialtjänstlagen, ledsagarservice enligt LSS och avlösarservice i hemmet enligt LSS.
  • Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem. Bland annat  så kortas den maximala tiden som en ung person som vårdas vid ett särskilt ungdomshem får hållas i avskildhet från 24 till 4 timmar.
  • Vårdbidrag och handikappersättning ersätts av de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Omvårdnadsbidraget kan lämnas på fyra nivåer medan merkostnadsersättningen kan lämnas på fem. När förmånerna avser barn kan de beviljas barnets båda föräldrar. De äldre förmånerna handikappersättning och vårdbidrag kan fortfarande betalas ut under den tid för vilken de redan beviljats. Om ett beslut om handikappersättning upphör inom trettio månader efter den 1 januari 2019 kan dessutom ett nytt beslut om handikappersättning fattas för ytterligare högst arton månader.
  • Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Ändringen innebär att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer.

Läs en sammanfattning av ändringarna på regeringens webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget