2019-01-02 | Omvärldsnotiser 2019

Lagändringar 2019

2019-01-02

Under 2019 sker en antal ändringar i lagar och förordningar som kan vara intressanta för frivilliga samhällsarbetare att känna till.

  • From 1 jan 2019 behövs tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, för att bedriva verksamhet gällande kontaktperson enligt LSS. Även för verksamhet som gäller hemtjänst enligt socialtjänstlagen, ledsagarservice enligt LSS och avlösarservice i hemmet enligt LSS.
  • Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem. Bland annat  så kortas den maximala tiden som en ung person som vårdas vid ett särskilt ungdomshem får hållas i avskildhet från 24 till 4 timmar.
  • Vårdbidrag och handikappersättning ersätts av de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Omvårdnadsbidraget kan lämnas på fyra nivåer medan merkostnadsersättningen kan lämnas på fem. När förmånerna avser barn kan de beviljas barnets båda föräldrar. De äldre förmånerna handikappersättning och vårdbidrag kan fortfarande betalas ut under den tid för vilken de redan beviljats. Om ett beslut om handikappersättning upphör inom trettio månader efter den 1 januari 2019 kan dessutom ett nytt beslut om handikappersättning fattas för ytterligare högst arton månader.
  • Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Ändringen innebär att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer.

Läs en sammanfattning av ändringarna på regeringens webbplats


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

SVT lyfter ensamkommande flickor

2019-05-10 I nyhetsinslag på SVT intervjuas fyra kvinnor om att fly från kring och förtryck som ensamkommande tjej. En av kvinnorna, Masoumeh, medverkar även i RFS nya film om god man för ensamkommande barn. Se inslaget på SVT här Se RFS filmer som tagits...

Läs hela inlägget