2020-11-12 | Ledare

Betydelsen av en medmänniskas bidrag under en pandemi

Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande RFS. Foto: Anna Molander.

LEDARE

Vårt förbund och våra medlemmar har liksom resten av vårt samhälle drabbats hårt av den pågående pandemin. För förbundet har pandemin inneburit stora utmaningar som har påverkat såväl vår ekonomi som verksamhet. Att förutse hur den här krisen långsiktigt kommer att påverka oss – och framförallt de brukare vi representerar – är omöjligt att säga.

Vad vi dock vet är att de brukare som våra medlemmar stöttar i sina frivilliguppdrag ofta tillhör de grupper i samhället som redan innan pandemin har haft det mycket svårt.

Exemplen är många på de utmaningar som alla frivilligarbetare nu möter i sina uppdrag. Besöksrestriktioner infördes på landets häkten och anstalter, vilket har inneburit att besöksgrupper inte har kunnat fullfölja sina uppdrag.  Social distansering och lokala restriktioner komplicerar uppdraget för gode män, biträdande övervakare och sociala kontaktpersoner. Givetvis är det en stor frustration att det är som svårast att genomföra vårt viktiga samhällsuppdrag som medmänniskor i en tid där vi behövs som mest.

Men under den här krisen kommer det också berättelser som vittnar om sann uppfinningsrikedom och ett stort engagemang i frivilliguppdragen. Besöksgrupper som upprätthåller kontakten med de intagna i Kriminalvården genom pysselpaket, frivilligarbetare som träffar sina huvudmän i promenadmöten och en högre grad av utnyttjande av teknik.

Vårt förbund ställde om och genomförde årsmötet helt digitalt, förbundsstyrelsen träffas på distans, vårt kansli har arbetat hårt för att kunna genomföra utbildningar digitalt och årets besöksgruppskonferens har genomförts med bidrag av talare som träffat oss via Zoom.

När vi har tagit oss igenom den utmaning som pandemin innebär så kommer vi att ha lärt oss en hel del som vi måste ta tillvara för att kunna möta framtidens frivilliguppdrag.

Men till dess vill jag med stor ödmjukhet tacka alla er som varje dag bidrar till ett medmänskligare samhälle under extremt svåra förhållanden!

Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare


2021-07-02

Ledare

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2020-12-18

Ledare

Ledare: Ett annorlunda år – och en annorlunda jul

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Ett år där de frivilliga samhällsarbetarna har genomfört sina uppdrag på andra och nya sätt, samtidigt som betydelsen av insatserna har varit viktigare än någonsin. Julen är för många förknippad med värme och gemenskap,...

Läs hela inlägget


2020-06-18

Ledare

Om att skapa delaktighet i en tid av stora utmaningar och hitta nya möjligheter

2020-06-18 I april mottog vi som förbund den glädjande nyheten att vi har fått fortsatt förtroende av Allmänna arvsfonden. Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare kommer att bidra till att personer med rätt till god man ska...

Läs hela inlägget