2018-02-19 | Ledare 2018

Ledare: Relevanta i 50 år till!

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2018-02-20

Förbundsstyrelsen genomför nu den årliga rundringningen till lokalföreningarna. Det blir i samtalen tydligt hur mycket aktivitet som sker i landet.

Förbundet bidrar med kunskap om frivillighet och metoder, men det är på det lokala planet som kunskapen omsätts till praktisk verklighet. Det är fantastiskt att få ta del av. Ett av målen i RFS treårsplan är att vara en attraktiv medlemsorganisation och ett självklart val för alla som har ett lagreglerat frivilliguppdrag.

Förra året startade förbundet arbetet med att modernisera medlemskapet, ett arbete som fortsätter under 2018. Förbundsstyrelsen diskuterar nu till exempel om RFS behöver förändra rutinerna för hur den enskilde medlemmen kommer in i förbundet. En idé är att systematisera hanteringen kring medlemsregistret så alla nya medlemmar får samma och uppdaterad information om förbundet. Syftet är att både stödja lokalföreningarna och bidra till att nya medlemmar får lokal förankring och känner sig som en del av förbundet. Har du idéer om hur vi kan göra vårt medlemskap bättre, hör gärna av dig till  RFS kansli! 

I år firar RFS 50 år! Under alla dessa år har förbundet verkat för att brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stödinsatser från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet. En hel del av det som åstadkommits lyfts under året fram i förbundets olika kanaler. 

Avslutningsvis – i skrivande stund fick RFS för andra året i rad besked om nedskurna statsbidrag.  Vi vet att trenden kring hur dessa frivilliguppdrag prioriterats har gått upp och ned. Styrkan i en ideell organisation är att stå emot och fortsatt sätta brukarens bästa i fokus. Vi fortsätter att vara relevanta i 50 år till!

Jenny Ögren
Förbundsordförande


2022-04-06

Ledare 2018

Ledare Nyhetsbrev April 2022

Temat för det nummer av nyhetsbrevet som du nu läser är engagemang. Engagemang för att hjälpa en medmänniska är den gemensamma nämnaren för alla frivilliga samhällsarbetare, oavsett uppdrag. Årets konferens som går av stapeln den 9 – 13 maj innehåller olika...

Läs hela inlägget


2021-12-14

Ledare 2018

Ledare: Ett år där RFS flyttat fram positionerna

Vips så är det dags för att avsluta året. Jag tror minsann att dygnets 24 timmar  blir kortare och kortare för varje år som går. Vintern har slagit sina klor i min hemstad Borlänge, snön faller och kylan är bitande....

Läs hela inlägget


2021-10-28

Ledare 2018

Ledare: Uppdrag som gör skillnad

Jag hade aldrig hört talas om frivilliga samhällsarbetare före 2015. Nu tycker jag ordet ”rockar” och är stolt över att få vara en medmänniska som har möjlighet att vara delaktig i en annan människas liv. Min erfarenhet som frivillig samhällsarbetare har...

Läs hela inlägget