2018-02-19 | Ledare 2018

Ledare: Relevanta i 50 år till!

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2018-02-20

Förbundsstyrelsen genomför nu den årliga rundringningen till lokalföreningarna. Det blir i samtalen tydligt hur mycket aktivitet som sker i landet.

Förbundet bidrar med kunskap om frivillighet och metoder, men det är på det lokala planet som kunskapen omsätts till praktisk verklighet. Det är fantastiskt att få ta del av. Ett av målen i RFS treårsplan är att vara en attraktiv medlemsorganisation och ett självklart val för alla som har ett lagreglerat frivilliguppdrag.

Förra året startade förbundet arbetet med att modernisera medlemskapet, ett arbete som fortsätter under 2018. Förbundsstyrelsen diskuterar nu till exempel om RFS behöver förändra rutinerna för hur den enskilde medlemmen kommer in i förbundet. En idé är att systematisera hanteringen kring medlemsregistret så alla nya medlemmar får samma och uppdaterad information om förbundet. Syftet är att både stödja lokalföreningarna och bidra till att nya medlemmar får lokal förankring och känner sig som en del av förbundet. Har du idéer om hur vi kan göra vårt medlemskap bättre, hör gärna av dig till  RFS kansli! 

I år firar RFS 50 år! Under alla dessa år har förbundet verkat för att brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stödinsatser från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet. En hel del av det som åstadkommits lyfts under året fram i förbundets olika kanaler. 

Avslutningsvis – i skrivande stund fick RFS för andra året i rad besked om nedskurna statsbidrag.  Vi vet att trenden kring hur dessa frivilliguppdrag prioriterats har gått upp och ned. Styrkan i en ideell organisation är att stå emot och fortsatt sätta brukarens bästa i fokus. Vi fortsätter att vara relevanta i 50 år till!

Jenny Ögren
Förbundsordförande


2021-07-02

Ledare 2018

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2020-12-18

Ledare 2018

Ledare: Ett annorlunda år – och en annorlunda jul

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Ett år där de frivilliga samhällsarbetarna har genomfört sina uppdrag på andra och nya sätt, samtidigt som betydelsen av insatserna har varit viktigare än någonsin. Julen är för många förknippad med värme och gemenskap,...

Läs hela inlägget


2020-11-12

Ledare 2018

Betydelsen av en medmänniskas bidrag under en pandemi

LEDARE Vårt förbund och våra medlemmar har liksom resten av vårt samhälle drabbats hårt av den pågående pandemin. För förbundet har pandemin inneburit stora utmaningar som har påverkat såväl vår ekonomi som verksamhet. Att förutse hur den här krisen långsiktigt kommer...

Läs hela inlägget