2021-03-11 | Ledare 2021

Ledare: Samverkan – en förutsättning för att samhället ska fungera

Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande RFS. Foto: Anna Molander

I den utmanande tid som världen befinner sig i, blir det för mig extra tydligt att vi som individer inte klarar oss utan varandra. Vi behöver samexistera och samarbeta för att samhället ska fungera.

I vår nya vardag ser vi yngre som hjälper äldre släktingar att handla, kollegor som stöttar varandra på arbetsplatser så att viktiga samhällsfunktioner fortsätter att fungera, och grannar som samverkar sinsemellan.

I civilsamhället har förbund och föreningar hjälpts åt över organisationsgränserna så att vi ska klara av våra uppdrag. RFS fick inför vårt första digitala årsmöte stöd av ABF som kunde bidra med erfarenheter som var viktiga för oss. Inom vårt eget förbund så har lokalföreningar stöttat varandra och bjudit in till digitala träffar för att utbyta erfarenheter när det inte har varit möjligt att erbjuda fysiska möten. Förbundets duktiga kansli har i en tuff tid inlett nya samarbeten, exempelvis med Finansinspektionen, via nätverket Gilla din ekonomi. Genom denna samverkan erbjuds den digitala fortbildningen ”Trygga din ekonomiska framtid” kostnadsfritt till RFS medlemmar.

Uttrycket ”en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk” används ofta för att beskriva hur sårbart vårt samhälle kan vara när det utsätts för påfrestningar. Stora delar civilsamhället har det svårt idag, men det har aldrig varit tydligare att vi är den starka länken mellan det offentliga Sverige och de brukare som behöver samhällets stöd.

RFS har en lång tradition av gott samarbete med såväl myndigheter som med andra förbund. Att vi därför under detta speciella år har fortsatt att utveckla dem, men också etablerat nya kontakter, är något som vi alla som medlemmar ska vara extra stolta över. God samverkan som leder till att de i samhället som allra mest behöver stödet av en medmänniska fortsatt kan räkna med att vi finns där för dem.

Men mer samarbete kommer att behövas för att vi ska lösa de utmaningar som vårt samhälle står inför när vi är ur den här krisen. Det frivilliga samhällsarbete som förbundets medlemmar bidrar med har sannolikt aldrig varit viktigare än nu. Vår samverkan med andra samhällsaktörer – och med varandra – bidrar till ett medmänskligare samhälle där alla individer har rätt till sin plats och på sina egna villkor.

Mimmi Agnevald Haugen
Förbundsordförande

 


2021-07-02

Ledare 2021

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2020-12-18

Ledare 2021

Ledare: Ett annorlunda år – och en annorlunda jul

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Ett år där de frivilliga samhällsarbetarna har genomfört sina uppdrag på andra och nya sätt, samtidigt som betydelsen av insatserna har varit viktigare än någonsin. Julen är för många förknippad med värme och gemenskap,...

Läs hela inlägget


2020-11-12

Ledare 2021

Betydelsen av en medmänniskas bidrag under en pandemi

LEDARE Vårt förbund och våra medlemmar har liksom resten av vårt samhälle drabbats hårt av den pågående pandemin. För förbundet har pandemin inneburit stora utmaningar som har påverkat såväl vår ekonomi som verksamhet. Att förutse hur den här krisen långsiktigt kommer...

Läs hela inlägget