2021-03-11 | Ledare 2021

Ledare: Samverkan – en förutsättning för att samhället ska fungera

Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande RFS. Foto: Anna Molander

I den utmanande tid som världen befinner sig i, blir det för mig extra tydligt att vi som individer inte klarar oss utan varandra. Vi behöver samexistera och samarbeta för att samhället ska fungera.

I vår nya vardag ser vi yngre som hjälper äldre släktingar att handla, kollegor som stöttar varandra på arbetsplatser så att viktiga samhällsfunktioner fortsätter att fungera, och grannar som samverkar sinsemellan.

I civilsamhället har förbund och föreningar hjälpts åt över organisationsgränserna så att vi ska klara av våra uppdrag. RFS fick inför vårt första digitala årsmöte stöd av ABF som kunde bidra med erfarenheter som var viktiga för oss. Inom vårt eget förbund så har lokalföreningar stöttat varandra och bjudit in till digitala träffar för att utbyta erfarenheter när det inte har varit möjligt att erbjuda fysiska möten. Förbundets duktiga kansli har i en tuff tid inlett nya samarbeten, exempelvis med Finansinspektionen, via nätverket Gilla din ekonomi. Genom denna samverkan erbjuds den digitala fortbildningen ”Trygga din ekonomiska framtid” kostnadsfritt till RFS medlemmar.

Uttrycket ”en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk” används ofta för att beskriva hur sårbart vårt samhälle kan vara när det utsätts för påfrestningar. Stora delar civilsamhället har det svårt idag, men det har aldrig varit tydligare att vi är den starka länken mellan det offentliga Sverige och de brukare som behöver samhällets stöd.

RFS har en lång tradition av gott samarbete med såväl myndigheter som med andra förbund. Att vi därför under detta speciella år har fortsatt att utveckla dem, men också etablerat nya kontakter, är något som vi alla som medlemmar ska vara extra stolta över. God samverkan som leder till att de i samhället som allra mest behöver stödet av en medmänniska fortsatt kan räkna med att vi finns där för dem.

Men mer samarbete kommer att behövas för att vi ska lösa de utmaningar som vårt samhälle står inför när vi är ur den här krisen. Det frivilliga samhällsarbete som förbundets medlemmar bidrar med har sannolikt aldrig varit viktigare än nu. Vår samverkan med andra samhällsaktörer – och med varandra – bidrar till ett medmänskligare samhälle där alla individer har rätt till sin plats och på sina egna villkor.

Mimmi Agnevald Haugen
Förbundsordförande

 


2022-04-06

Ledare 2021

Ledare Nyhetsbrev April 2022

Temat för det nummer av nyhetsbrevet som du nu läser är engagemang. Engagemang för att hjälpa en medmänniska är den gemensamma nämnaren för alla frivilliga samhällsarbetare, oavsett uppdrag. Årets konferens som går av stapeln den 9 – 13 maj innehåller olika...

Läs hela inlägget


2021-12-14

Ledare 2021

Ledare: Ett år där RFS flyttat fram positionerna

Vips så är det dags för att avsluta året. Jag tror minsann att dygnets 24 timmar  blir kortare och kortare för varje år som går. Vintern har slagit sina klor i min hemstad Borlänge, snön faller och kylan är bitande....

Läs hela inlägget


2021-10-28

Ledare 2021

Ledare: Uppdrag som gör skillnad

Jag hade aldrig hört talas om frivilliga samhällsarbetare före 2015. Nu tycker jag ordet ”rockar” och är stolt över att få vara en medmänniska som har möjlighet att vara delaktig i en annan människas liv. Min erfarenhet som frivillig samhällsarbetare har...

Läs hela inlägget