2017-04-26 | Ledare 2017

Ledare: Vägen dit är poängen

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-04-27

För att påverka krävs ofta uthållighet, inte minst i den offentliga sfären som ju är skapad för att vara rättssäker och därför inte går att förändra över en natt.

Myndigheters byråkratiska gång ska garantera kontinuitet och likabehandling, men kan vara frustrerande vid önskemål om förändring och utveckling. Ett tips som din förening kan använda sig av för att påverka lokala förutsättningar är en lokal överenskommelse. Vad är då det? 

För snart tio år sen signerades den nationella Överenskommelsen mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer med social inriktning. Den ska stödja och förbättra det goda samarbete som bör finnas mellan föreningsliv och offentlig verksamhet. Överenskommelsen har fått flera efterföljare på regional och kommunal nivå.

På www.overenskommelsen.se kan du se om det finns en lokal eller regional överenskommelse i din närhet.Dokumentet i sig kanske inte förändrar någonting i sak, men det finns en viktig poäng  med de lokala överenskommelserna –  vägen dit.

Under själva processen lär de olika parterna känna varandra, kontaktvägarna  kortas och ömsesidig förståelse för varandras världar uppstår. Oavsett hur mycket konkret verksamhet som sen uppstår i kölvattnet av den framtagna överenskommelsen har i alla fall relationerna uppstått och de går att bygga vidare på.

Även relationer föreningar emellan leder ofta vidare till konkret verksamhet, till exempel samarbete vid frivilligdagen 5 december eller nattvandringar.Om det finns en lokal överenskommelse bör kanske din lokalförening också signera den! Om inte – kontakta kommunen och fråga om ni inte borde ha en. Det finns inget att förlora, bara goda relationer att vinna. 

Jenny Ögren

Förbundsordförande

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev nr 2 2017


2017-11-14

Ledare 2017

Gemensam röst starkare

2017-11-14 RFS kommande nyhetsbrev är fyllt med olika exempel på varför den lokala föreningen är viktig. Jag vill passa på att lyfta värdet av föreningen och RFS som röstbärare. I en förening kan vi gemensamt göra våra röster...

Läs hela inlägget


2017-09-14

Ledare 2017

Frivilliga som står kvar

2017-09-14 När jag valdes till ordförande för RFS för ett år sen hade jag haft uppdrag som lekmannaövervakare. Även om jag tidigare kommit i kontakt med olika typer av frivilliga samhällsarbetare genom min profession som socionom hade jag...

Läs hela inlägget


2017-02-07

Ledare 2017

RFS fördjupar godmansdebatten

2017-02-08 Relationen mellan huvudman och god man bygger på tillit och förtroende. Drivkraften för den gode mannen är att bidra till huvudmannens bästa. Tyvärr domineras media återigen av en negativ bild av dessa uppdrag. Strax före jul visade SVT:s...

Läs hela inlägget