2019-04-24 | Omvärldsnotiser 2019

MFD kartlägger fritidsaktiviteter

2019-04-24

Myndigheten för delaktighet, MFD, har fått i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättning har tillgång till hjälpmedel eller teknikbaserat stöd vid fritidsaktiviteter.

MFD ska också kartlägga vilka insatser som görs lokalt och regionalt för att öka tillgängligheten så att fler ska kunna vara aktiva.

Projektet är nu i uppstartsfasen av projektet och ännu är det inte exakt beslutat vilka kartläggningar som ska göras.

RFS har framfört till utredaren att insatserna kontaktperson enligt SoL och LSS är ett viktigt stöd för personer i olika åldrar för att bryta social isolering och att det vore värdefullt om dessa insatser kommer med i kartläggning.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 31 mars 2020.

Läs nyheten på MFD:s webbsida


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget


2019-08-30

Omvärldsnotiser 2019

“Direktiven för godmansutredning för försiktiga”

2019-08-30 I en debattartikel i Dagens nyheter skriver fyra liberaler att direktiven för den nya godmansutredningen är för försiktiga. Dessa krav ställer de liberala politikerna på den kommande lagstiftningen: Att upprättandet av och villkoren för de kommunala förvaltningsenheter vars anställda är ställföreträdare...

Läs hela inlägget


2019-08-30

Omvärldsnotiser 2019

Överförmyndare vill ha nationell myndighet

2019-08-30 Överförmyndarnämnden i Malmö föreslår i en debattartikel i Dagens samhälle att det  bildas en central, nationell myndighet med ansvar för överförmyndarfrågor. Ett av uppdragen för den nytillsatta godmansutredningen är att ta ställning till hur tillsynen av överförmyndarna och tillsynsvägledningen ska vara...

Läs hela inlägget