2019-04-24 | Omvärldsnotiser 2019

MFD kartlägger fritidsaktiviteter

2019-04-24

Myndigheten för delaktighet, MFD, har fått i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning personer med funktionsnedsättning har tillgång till hjälpmedel eller teknikbaserat stöd vid fritidsaktiviteter.

MFD ska också kartlägga vilka insatser som görs lokalt och regionalt för att öka tillgängligheten så att fler ska kunna vara aktiva.

Projektet är nu i uppstartsfasen av projektet och ännu är det inte exakt beslutat vilka kartläggningar som ska göras.

RFS har framfört till utredaren att insatserna kontaktperson enligt SoL och LSS är ett viktigt stöd för personer i olika åldrar för att bryta social isolering och att det vore värdefullt om dessa insatser kommer med i kartläggning.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 31 mars 2020.

Läs nyheten på MFD:s webbsida


2019-06-27

Omvärldsnotiser 2019

Livsförändringar leder till engagemang

2019-06-27 Nu är årets rapport Volontärbarometern från Volontärbyrån om ideellt engagemang klar. Rapporten ger en bild vem som engagerar sig ideellt, vad som är drivkraften i engagemanget med mera. Rapporten baseras framförallt på en enkät till de som under 2018 sökte volontäruppdrag...

Läs hela inlägget


2019-05-23

Omvärldsnotiser 2019

Gudrun: “Kontaktpersonen viktig”

2019-05-23 I ett inslag i TV4 intervjuas Gudrun om vad kontaktpersonen betyder för att bryta hennes isolering och om hennes insändare som fått stor spridning. Gudrun Kullgren Nilsson är beviljad två timmar kontaktperson i veckan, men har fått avslag på sin ansökan...

Läs hela inlägget


2019-05-10

Omvärldsnotiser 2019

JO kritiserar överförmyndare

2019-05-10 JO riktar kritik mot överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs för långsam hantering av ärenden om god man, uppger Ekuriren. Tidningen skriver att det var vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt 2017 som Justitieombudsmannen (JO) observerade ett uppenbart problem. I ett flertal...

Läs hela inlägget