2017-01-10 | Omvärldsnotiser 2017

Ny statistik kring godmansuppdrag

2017-01-10

För första gången presenterar länsstyrelserna statistik kring godmansuppdrag. Under 2015 var antalet ställföreträdare cirka 150 000 och antalet huvudmän cirka 220 000.

Statistiken visar också hur många ställföreträdare det finns inom de olika kategorierna av ställföreträdarskap respektive antal huvudmän per kategori. 

Överförmyndarnas genomsnittliga totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare redovisas på länsstyrelsens webbplats sammanslaget. Genom att dela summan 906 177 kronor med antalet överförmyndare som lämnat uppgifter (205 stycken) blir den genomsnittliga kostnaden för ett ställföreträdarskap 4 420 kronor. Efter motsvarande uträkning blir kostnaden per ställföreträdarskap 75 kr per kommuninvånare.

Läs statistiken på länsstyrelserna hemsida


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget