2020-03-12 | Ledare

Nystart

2020-03-12

På väg in ett nytt decennium lämnar nu RFS ett mycket speciellt år bakom sig. Minskade anslag, ett nedbantat kansli och byte av såväl ordförande som förbundssekreterare har inneburit stora förändringar. Det har inneburit ett hårt arbete för såväl kansliet som för förbundsstyrelsen. 2019 var definitivt utmaningarnas år för vårt förbund.

Det hårda arbetet har gett oss en bra grund för att vidareutveckla vårt förbund. Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med att förstärka ekonomin. Vi har rekryterat en kompetent och erfaren förbundssekreterare som kommer att göra skillnad. Vi har en engagerad styrelse som bidrar aktivt i såväl styrelsearbetet som i utvecklingen av förbundets verksamhet. Vi har ett engagerat och kompetent kansli. Vi har fortfarande utmaningar men vi är också rustade för en nystart.

Vi är en fortsatt stark röst i civilsamhället. Det syns bland annat genom att vi bidrar aktivt med våra perspektiv i den viktiga godmansutredningen, att vi är en efterfrågad samarbetspart till myndigheter som remissinstanser och myndigheter vill veta vad vi ser och tycker. Vi är en brobyggande partner i civilsamhället. Genom allt det goda arbete som bedrivs i våra lokalföreningar är vi ett synligt och viktigt bidrag som varje dag bidrar till ett medmänskligare samhälle.

När vi nu blickar framåt så är stora förändringar att vänta inom de uppdrag som vi verkar inom. Ny lagstiftning påverkar Kriminalvårdens uppdrag och de förslag som godmans-utredningen kommer att lämna är förändringar som vi givetvis kommer att behöva anpassa vår verksamhet till. Men vi kommer också att påverkas av hur samhället omkring oss förändras. Det kommer att ställa krav på oss som förbund att utvecklas för att möta de nya behoven hos frivilligarbetare. Vilka är framtidens frivilliga samhällsarbetare? Och vad behöver vi som förbund göra för att välkomna dem till oss? Jag välkomnar den dialogen på vårt kommande årsmöte!

Mimmi Agnevald Haugen
Förbundsordförande

Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande RFS. Foto: Anna Molander

2020-06-18

Ledare

Om att skapa delaktighet i en tid av stora utmaningar och hitta nya möjligheter

2020-06-18 I april mottog vi som förbund den glädjande nyheten att vi har fått fortsatt förtroende av Allmänna arvsfonden. Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare kommer att bidra till att personer med rätt till god man ska...

Läs hela inlägget


2018-12-03

Ledare

Förening kan fördjupa

2018-12-03 En orsak till att jag är en nöjd och trygg stödperson är patientnämndens grundutbildning. Under några kvällar fick vi, cirka 20 personer, bland annat resonera kring relevanta lagrum, förhållningssätt och lyssna till en tidigare patient. Vi fick diskutera vad som förväntades...

Läs hela inlägget


2018-10-02

Ledare

Dags att vidga cirklarna

2018-10-02  Häromdagen firade jag ett år som stödperson. Varje vecka under senaste året har jag besökt P på en rättspsykiatrisk avdelning utanför Stockholm. P är en intellektuell och klok person, som levt ett bitvis stökigt men intressant liv. Han förvånar...

Läs hela inlägget