2020-03-12 | Ledare

Nystart

2020-03-12

På väg in ett nytt decennium lämnar nu RFS ett mycket speciellt år bakom sig. Minskade anslag, ett nedbantat kansli och byte av såväl ordförande som förbundssekreterare har inneburit stora förändringar. Det har inneburit ett hårt arbete för såväl kansliet som för förbundsstyrelsen. 2019 var definitivt utmaningarnas år för vårt förbund.

Det hårda arbetet har gett oss en bra grund för att vidareutveckla vårt förbund. Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med att förstärka ekonomin. Vi har rekryterat en kompetent och erfaren förbundssekreterare som kommer att göra skillnad. Vi har en engagerad styrelse som bidrar aktivt i såväl styrelsearbetet som i utvecklingen av förbundets verksamhet. Vi har ett engagerat och kompetent kansli. Vi har fortfarande utmaningar men vi är också rustade för en nystart.

Vi är en fortsatt stark röst i civilsamhället. Det syns bland annat genom att vi bidrar aktivt med våra perspektiv i den viktiga godmansutredningen, att vi är en efterfrågad samarbetspart till myndigheter som remissinstanser och myndigheter vill veta vad vi ser och tycker. Vi är en brobyggande partner i civilsamhället. Genom allt det goda arbete som bedrivs i våra lokalföreningar är vi ett synligt och viktigt bidrag som varje dag bidrar till ett medmänskligare samhälle.

När vi nu blickar framåt så är stora förändringar att vänta inom de uppdrag som vi verkar inom. Ny lagstiftning påverkar Kriminalvårdens uppdrag och de förslag som godmans-utredningen kommer att lämna är förändringar som vi givetvis kommer att behöva anpassa vår verksamhet till. Men vi kommer också att påverkas av hur samhället omkring oss förändras. Det kommer att ställa krav på oss som förbund att utvecklas för att möta de nya behoven hos frivilligarbetare. Vilka är framtidens frivilliga samhällsarbetare? Och vad behöver vi som förbund göra för att välkomna dem till oss? Jag välkomnar den dialogen på vårt kommande årsmöte!

Mimmi Agnevald Haugen
Förbundsordförande

Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande RFS. Foto: Anna Molander

2021-07-02

Ledare

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2020-12-18

Ledare

Ledare: Ett annorlunda år – och en annorlunda jul

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Ett år där de frivilliga samhällsarbetarna har genomfört sina uppdrag på andra och nya sätt, samtidigt som betydelsen av insatserna har varit viktigare än någonsin. Julen är för många förknippad med värme och gemenskap,...

Läs hela inlägget


2020-11-12

Ledare

Betydelsen av en medmänniskas bidrag under en pandemi

LEDARE Vårt förbund och våra medlemmar har liksom resten av vårt samhälle drabbats hårt av den pågående pandemin. För förbundet har pandemin inneburit stora utmaningar som har påverkat såväl vår ekonomi som verksamhet. Att förutse hur den här krisen långsiktigt kommer...

Läs hela inlägget