2020-06-18 | Ledare

Om att skapa delaktighet i en tid av stora utmaningar och hitta nya möjligheter

2020-06-18

I april mottog vi som förbund den glädjande nyheten att vi har fått fortsatt förtroende av Allmänna arvsfonden. Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare kommer att bidra till att personer med rätt till god man ska kunna bli delaktiga och ha inflytande i det stöd som våra medlemmar ger.

Att vi som förbund under de kommande tre åren kommer att arbeta med ett projekt som så tydligt sätter brukarens inflytande i fokus är både spännande och utvecklande för oss som förbund men framförallt mycket viktigt för de grupper som vi stöttar som frivilligarbetare. Min förhoppning är att vi under de här tre åren kommer att lära oss mer om de grupper som vi stöttar och hur de ser på sin egen möjlighet till inflytande över sina egna liv.

I den mycket speciella tid världen nu befinner sig i har Covid-19 skapat utmaningar för hela civilsamhället. För vårt förbund har frågan om delaktighet i vårt viktigaste forum, vårt årsmöte, ställt på sin spets. För oss har det varit viktigt från början att vara ansvarsfulla med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kom med, men också balansera det mot den viktiga frågan om de demokratiska värderingar som RFS står för. För oss innebär det i år att vi kommer att genomföra årsmötet i en annan form än vad vi är vana vid. Trots de krav som ett digitalt årsmöte ställer på framförallt vårt kansli men också på oss som kommer att delta så är jag mycket stolt över att vi inte ställer in utan att vi istället snabbt ställer om våra arbetssätt.

Det gör att vi även detta år kan se fram emot ett årsmöte som ger oss möjlighet till delaktighet i vårt förbunds fortsatta framtid!

Mimmi Agnevald Haugen
Förbundsordförande

Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande RFS. Foto: Anna Molander

2021-07-02

Ledare

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2020-12-18

Ledare

Ledare: Ett annorlunda år – och en annorlunda jul

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Ett år där de frivilliga samhällsarbetarna har genomfört sina uppdrag på andra och nya sätt, samtidigt som betydelsen av insatserna har varit viktigare än någonsin. Julen är för många förknippad med värme och gemenskap,...

Läs hela inlägget


2020-11-12

Ledare

Betydelsen av en medmänniskas bidrag under en pandemi

LEDARE Vårt förbund och våra medlemmar har liksom resten av vårt samhälle drabbats hårt av den pågående pandemin. För förbundet har pandemin inneburit stora utmaningar som har påverkat såväl vår ekonomi som verksamhet. Att förutse hur den här krisen långsiktigt kommer...

Läs hela inlägget