2020-06-18 | Ledare

Om att skapa delaktighet i en tid av stora utmaningar och hitta nya möjligheter

2020-06-18

I april mottog vi som förbund den glädjande nyheten att vi har fått fortsatt förtroende av Allmänna arvsfonden. Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare kommer att bidra till att personer med rätt till god man ska kunna bli delaktiga och ha inflytande i det stöd som våra medlemmar ger.

Att vi som förbund under de kommande tre åren kommer att arbeta med ett projekt som så tydligt sätter brukarens inflytande i fokus är både spännande och utvecklande för oss som förbund men framförallt mycket viktigt för de grupper som vi stöttar som frivilligarbetare. Min förhoppning är att vi under de här tre åren kommer att lära oss mer om de grupper som vi stöttar och hur de ser på sin egen möjlighet till inflytande över sina egna liv.

I den mycket speciella tid världen nu befinner sig i har Covid-19 skapat utmaningar för hela civilsamhället. För vårt förbund har frågan om delaktighet i vårt viktigaste forum, vårt årsmöte, ställt på sin spets. För oss har det varit viktigt från början att vara ansvarsfulla med de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kom med, men också balansera det mot den viktiga frågan om de demokratiska värderingar som RFS står för. För oss innebär det i år att vi kommer att genomföra årsmötet i en annan form än vad vi är vana vid. Trots de krav som ett digitalt årsmöte ställer på framförallt vårt kansli men också på oss som kommer att delta så är jag mycket stolt över att vi inte ställer in utan att vi istället snabbt ställer om våra arbetssätt.

Det gör att vi även detta år kan se fram emot ett årsmöte som ger oss möjlighet till delaktighet i vårt förbunds fortsatta framtid!

Mimmi Agnevald Haugen
Förbundsordförande

Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande RFS. Foto: Anna Molander

2020-03-12

Ledare

Nystart

2020-03-12 På väg in ett nytt decennium lämnar nu RFS ett mycket speciellt år bakom sig. Minskade anslag, ett nedbantat kansli och byte av såväl ordförande som förbundssekreterare har inneburit stora förändringar. Det har inneburit ett hårt arbete för såväl...

Läs hela inlägget


2018-12-03

Ledare

Förening kan fördjupa

2018-12-03 En orsak till att jag är en nöjd och trygg stödperson är patientnämndens grundutbildning. Under några kvällar fick vi, cirka 20 personer, bland annat resonera kring relevanta lagrum, förhållningssätt och lyssna till en tidigare patient. Vi fick diskutera vad som förväntades...

Läs hela inlägget


2018-10-02

Ledare

Dags att vidga cirklarna

2018-10-02  Häromdagen firade jag ett år som stödperson. Varje vecka under senaste året har jag besökt P på en rättspsykiatrisk avdelning utanför Stockholm. P är en intellektuell och klok person, som levt ett bitvis stökigt men intressant liv. Han förvånar...

Läs hela inlägget