2019-08-30 | Omvärldsnotiser 2019

Överförmyndare vill ha nationell myndighet

2019-08-30

Överförmyndarnämnden i Malmö föreslår i en debattartikel i Dagens samhälle att det  bildas en central, nationell myndighet med ansvar för överförmyndarfrågor.

Ett av uppdragen för den nytillsatta godmansutredningen är att ta ställning till hur tillsynen av överförmyndarna och tillsynsvägledningen ska vara organiserad i framtiden. Så här kommentar Zinaida Kajevic och Therese Traneborn, Överförmyndarnämnden i Malmö det:

“Utredaren ska, enligt direktivet, ta hänsyn till Statskontorets förslag om att en av dagens sju länsstyrelser som hanterar överförmyndartillsyn ska vara samordningsmyndighet, vilket framförs i rapporten En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet. Det anser vi inte är tillräckligt. Vi vill i stället att det ska bildas en central, nationell myndighet med ansvar för överförmyndarfrågor. Vi behöver en självständig, drivande myndighet som systematiskt och med likvärdighet i fokus utvecklar överförmyndarsystemet. ”

Läs debattartikeln i Dagens samhälle

Läs mer om utredningen här


2020-10-22

Omvärldsnotiser 2019

Besök av Kriminalvårdens generaldirektör

Under onsdagen hade RFS besök av Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren. En av de frågor som diskuterades var biträdande övervakarnas förutsättningar och viktiga roll i det återfallsförebyggande arbetet. RFS och Kriminalvården samtalade också om hur de kan stötta varandra, och RFS berättade...

Läs hela inlägget


2020-10-20

Omvärldsnotiser 2019

Grönt ljus för besök från civilsamhället

Nu får organisationer som får statsbidrag från Kriminalvården återigen bedriva verksamhet vid anstalter i säkerhetsklass 1 och 2 samt i häkte. Beslutet gäller från den 13 oktober. – Det är ett välkommet beslut, vi vet att våra medlemmar har väntat på...

Läs hela inlägget


2019-12-19

Omvärldsnotiser 2019

Höjt arvode för biträdande övervakare

2019-12-19 Kriminalvården har nyligen gjort en översyn av arvoden för bland annat biträdande övervakare. Arvodet höjs från 250 kronor per månaden till 290 kronor per månad. Kostnadsersättningen på 250 kronor per månad höjs till 290 kronor per månad. 90 kronor kan ges...

Läs hela inlägget