2017-05-09 | Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Konferens för frivilliga samhällsarbetare

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-05-09

I helgen, 13-14 maj, är det dags för RFS konferens och årsmöte i Lund. Förbundets medlemmar gör värdefulla insatser såsom gode män, kontaktpersoner, lekmannaövervakare och stödpersoner.  

RFS består av cirka 70 lokalföreningar som fyller en viktig funktion för alla medlemmar. I Lund finns Lunds frivilliga samhällsarbetare.  Även om det är en myndighet som tillsätter dessa lagreglerade frivilliguppdrag så är myndighetens stöd till de frivilliga ofta inte så bra som det borde. I en lokalförening får medlemmarna en plattform för kunskapspåfyllning, erfarenhetsutbyten och dessutom försäkring. 

Temat för RFS konferens och årsmöte är i år “Medlemskap”. Fokus kommer att vara hur vi ska utveckla förbundet och föreningar för att på bästa sätt stödja medlemmarna, och på så vis bidra till att insatserna för brukare/huvudmän/klienter/patienter blir så rättssäkra och av så god kvalitet som möjligt. 

– Att vara medlem innebär att ha ett sammanhang att växa i och en gemensam vision att sträva mot tillsammans med andra likasinnade, berättar Jenny Ögren, RFS förbundsordförande. 
Jenny Ögren finns på plats i Lund under helgen och besvarar gärna frågor om förbundets arbete.

Kontakt: Jenny Ögren, förbundsordförande, 072-700 64 46Gunilla Sundblad, förbundssekreterare, 070-914 87 32 

Ladda ner pressmeddelandet (pdf)

Se programmet för RFS konferens och årsmöte


2019-01-11

Pressmeddelanden

RFS om LSS-utredningens förslag kring kontaktperson

2019-01-11 Igår lämnades betänkandet om LSS-insatserna till övergångsregeringen. RFS kommenterar här förslagen som gäller insatsen kontaktperson. Utredningen föreslår att kontaktperson enligt LSS ska finnas kvar och beskriver insatsen som viktig. RFS är positiv till att utredningen tydligt värnar om insatsen och uttrycker...

Läs hela inlägget


2018-06-14

Pressmeddelanden

Pressmeddelande: “Vad gör en god man för ensamkommande barn?”

2018-06-18 I början vet man inte vem som ska göra vad, alla säger att man ska fråga någon annan”, säger en 16-årig pojke som kom till Sverige utan sina föräldrar. Nu finns två nya skrifter som tydliggör uppdraget god man för...

Läs hela inlägget


2017-12-13

Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

2017-12-13 I går fick en notis med faktafel om gode män stor spridning i media. Och Svt:s senaste inslag om gode män bidrar tyvärr till att misstänkliggöra alla gode män. RFS vill förtydliga vad uppdraget god man innebär samt...

Läs hela inlägget