2018-06-14 | Pressmeddelanden

Pressmeddelande: “Vad gör en god man för ensamkommande barn?”

Sini Teng, projektledarenElin Molander, projektledare 2018-06-18

I början vet man inte vem som ska göra vad, alla säger att man ska fråga någon annan”, säger en 16-årig pojke som kom till Sverige utan sina föräldrar. Nu finns två nya skrifter som tydliggör uppdraget god man för ensamkommande barn.

Alla ensamkommande barn ska få en god man. Samtidigt finns det många andra vuxna runt barnen, såsom skolpersonal, socialsekreterare, boendepersonal, familjehem, kontaktperson, tolk och offentligt biträde. Med så många aktörer blir det lätt otydligt. RFS nya skrifter ”Vad kan en god man hjälpa mig med?” och ”Din roll” förklarar på ett enkelt sätt den gode mannens roll i relation till andra aktörer.

– Vår förhoppning är att skrifterna ska fungera som en utgångspunkt för förbättrad dialog mellan aktörerna kring ensamkommande barn.  För att undvika att barnen hamnar mellan stolar och inte får den hjälp det har rätt till. säger Sini Teng, projektledare för RFS arvsfondsprojekt Min rätt – Din roll.

En av skrifterna vänder sig direkt till barnen för att öka deras kunskap om vad en god man ska hjälpa dem med. Tanken är också att göra barnen mer delaktiga i insatserna.

– Det faktum att ensamkommande barn inte har någon förälder här som kan tala för sitt barn ställer extra höga krav på de vuxna runtomkring dem. Att de fångar upp och är lyhörda för barnens behov och vilja. Sedan innebär inte delaktigheten att barnet alltid kan få sin vilja igenom, men de ska bli lyssnade på, säger Elin Molander, projektledare Min rätt – Din roll.

Kontakt:

Elin Molander
Projektledare
076-33 73 406

Sini Teng
Projektledare
076-02 98 303

Läs mer om Min rätt – Din roll

Ladda ner pressmeddelandet som pdf


2019-01-11

Pressmeddelanden

RFS om LSS-utredningens förslag kring kontaktperson

2019-01-11 Igår lämnades betänkandet om LSS-insatserna till övergångsregeringen. RFS kommenterar här förslagen som gäller insatsen kontaktperson. Utredningen föreslår att kontaktperson enligt LSS ska finnas kvar och beskriver insatsen som viktig. RFS är positiv till att utredningen tydligt värnar om insatsen och uttrycker...

Läs hela inlägget


2017-12-13

Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

2017-12-13 I går fick en notis med faktafel om gode män stor spridning i media. Och Svt:s senaste inslag om gode män bidrar tyvärr till att misstänkliggöra alla gode män. RFS vill förtydliga vad uppdraget god man innebär samt...

Läs hela inlägget


2017-12-01

Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

2017-12-01 Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier. RFS efterlyser ett resonemang kring vilket stöd ungdomarna behöver för att klara studier och etablera sig på arbetsmarknaden, samt anser att de som fyllt 18...

Läs hela inlägget