2017-12-01 | Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-12-01

Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier. RFS efterlyser ett resonemang kring vilket stöd ungdomarna behöver för att klara studier och etablera sig på arbetsmarknaden, samt anser att de som fyllt 18 år ska erbjudas stöd av en kontaktperson enligt SoL, socialtjänstlagen.

Ensamkommande barn får hjälp och stöd av en god man, men uppdraget upphör omedelbart när ungdomen fyller 18 år. Många ensamkommande unga kan då stå rätt ensamma, eftersom de saknar familj och det nätverk som svenskfödda ungdomar kan ha nytta av för att klara skolan och komma ut i arbetslivet. För flera av dessa ensamkommande unga vore det värdefullt med ett formaliserat stöd från en trygg vuxen såsom en kontaktperson, ibland redan innan 18-årsdagen.

– En kontaktperson kan hjälpa till med att hitta meningsfulla aktiviteter, motivera till studier, hjälpa tillElin Molander, projektledare RFS med läxor och lyssna både vid glada och svåra stunder. För ensamkommande flickor, speciellt de som är placerade i nätverkshem, kan en kontaktperson dessutom utgöra den länk som bidrar till att bryta social isolering, berättar Elin Molander, RFS projektledare för Min rätt – Din roll.

Redan idag kan kommuner erbjuda insatsen kontaktperson enligt SoL, men det är få kommuner som har det som en rutin och prioriterad fråga.

RFS vill att:

  • Kommunerna erbjuder alla ensamkommande unga som fyllt 18 år en kontaktperson enligt SoL och vid tidigare ålder vid behov.
  • Resurser avsätts så att kommunerna kan rekrytera, utbilda och stödja kontaktpersoner på ett kvalitativt sätt.

Kontakt:
Jenny Ögren
Förbundsordförande
072-7006446

Elin Molander
Projektledare Min rätt – Din Roll
076-0298303

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

Läs mer om Min rätt – Din roll


2019-01-11

Pressmeddelanden

RFS om LSS-utredningens förslag kring kontaktperson

2019-01-11 Igår lämnades betänkandet om LSS-insatserna till övergångsregeringen. RFS kommenterar här förslagen som gäller insatsen kontaktperson. Utredningen föreslår att kontaktperson enligt LSS ska finnas kvar och beskriver insatsen som viktig. RFS är positiv till att utredningen tydligt värnar om insatsen och uttrycker...

Läs hela inlägget


2018-06-14

Pressmeddelanden

Pressmeddelande: “Vad gör en god man för ensamkommande barn?”

2018-06-18 I början vet man inte vem som ska göra vad, alla säger att man ska fråga någon annan”, säger en 16-årig pojke som kom till Sverige utan sina föräldrar. Nu finns två nya skrifter som tydliggör uppdraget god man för...

Läs hela inlägget


2017-12-13

Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

2017-12-13 I går fick en notis med faktafel om gode män stor spridning i media. Och Svt:s senaste inslag om gode män bidrar tyvärr till att misstänkliggöra alla gode män. RFS vill förtydliga vad uppdraget god man innebär samt...

Läs hela inlägget