2017-02-13 | Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Låt ensamkommande behålla god man!

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-02-13 

P4:a Göteborg rapporterar att överförmyndaren i Göteborg entledigar gode män till ensamkommande barn när åldern skrivs upp av Migrationsverket. RFS är kritisk till beslutet.    

Ur ett barn- och rättssäkerhetsperspektiv anser RFS att det är viktigt att ensamkommande barn får behålla sin gode man till dess att beslutet vunnit laga kraft. Vid ett överklagande av beslutet kan det röra sig om flera månader. 

Det innebär att barnet står utan det viktiga stöd som en god man innebär, inte minst för att bevaka barnets rättigheter. Att barn står utan legal ställföreträdare borde inte vara möjligt i Sverige idag, säger Jenny Ögren, förbundsordförande. 

RFS vill tydliggöra att det inte finns något som tvingar kommunala myndigheter att agera utifrån Migrationsverkets beslut om att skriva upp ett barns ålder. RFS ställer sig bakom den bedömning som stadsjuristen i Malmö gjort ”att en kommun inte har stöd i vare sig lag eller allmänna rättssäkerhetsprinciper att per automatik agera utifrån en åldersuppskrivning som Migrationsverket gör inom den löpande handläggningen av ett asylärende.”

Många kommuner följer detta och låter gode mannen stå kvar tills beslutet vunnit laga kraft. Att det ska ha betydelse var barnet bor är helt rättsvidrigt. RFS anser därför att det borde vara en självklarhet att ensamkommande barn får behålla sin gode man i avvaktan på att beslutet vinner laga kraft, säger Jenny Ögren.

Kontakt:
 

Jenny Ögren
Förbundsordförande
jenny.ogren@rfs.se
072-700 64 46

Linda Fröström
Ombudsman godmansområde
linda.frostrom@rfs.se 

070-976 12 11 

Ladda ner pressmeddelandet som pdf

Tips på länkar

P4 Göteborg om att rätten till god man försvinner

Stadsjurist Natalie Glotz Stades kommentarer

SKL nyhetsbrev som berör frågan

SKL:s svar på frågor om ändrade åldersbedömningar


2019-01-11

Pressmeddelanden

RFS om LSS-utredningens förslag kring kontaktperson

2019-01-11 Igår lämnades betänkandet om LSS-insatserna till övergångsregeringen. RFS kommenterar här förslagen som gäller insatsen kontaktperson. Utredningen föreslår att kontaktperson enligt LSS ska finnas kvar och beskriver insatsen som viktig. RFS är positiv till att utredningen tydligt värnar om insatsen och uttrycker...

Läs hela inlägget


2018-06-14

Pressmeddelanden

Pressmeddelande: “Vad gör en god man för ensamkommande barn?”

2018-06-18 I början vet man inte vem som ska göra vad, alla säger att man ska fråga någon annan”, säger en 16-årig pojke som kom till Sverige utan sina föräldrar. Nu finns två nya skrifter som tydliggör uppdraget god man för...

Läs hela inlägget


2017-12-13

Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

2017-12-13 I går fick en notis med faktafel om gode män stor spridning i media. Och Svt:s senaste inslag om gode män bidrar tyvärr till att misstänkliggöra alla gode män. RFS vill förtydliga vad uppdraget god man innebär samt...

Läs hela inlägget