2018-12-06 | Omvärldsnotiser 2018

Rapport om fysiska miljöns roll i kriminalvård

2018-12-06

Nu finns en ny rapport från Kriminalvården om hur arkitektur och design påverkar i anstaltsmiljö.

Rapporten som är en litteratursammanställning är är skriven på engelska. I den svenska sammanfattningen står det så här:

Rapporten finner stöd för att den fysiska miljön i anstalter och häkten har en inverkan på både välmående och sociala relationer. De främsta resultaten är att en normaliserad eller hemtrevlig miljö och mindre trängsel (sett ur ett internationellt perspektiv) bidrar till ökat välbefinnande bland både intagna och anställda. Planlösningar som gör rum lätta att överblicka och skapar naturliga mötesplatser mellan anställda och intagna är att föredra. Tidigare litteraturöversikter fann också att naturligt ljus eller lampor som simulerar dagsljus, liksom tillgång till naturen, kan minska stress och öka välbefinnandet.

Vidare finns visst stöd för att intagna påverkas mer utav de negativa effekterna av dåliga miljöer – såsom trångboddhet, hög ljudnivå, och dålig ventilation – än vad andra grupper gör. Detta kan kopplas till en kombination av samspelet mellan deras tidigare livserfarenheter, särskilda situation, lång vistelsetid samt avsaknaden av kontroll över miljön de befinner sig i.”

 

Ladda ner rapporten på Kriminalvårdens webbplats

 


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget