2023-02-06 | Nyheter och reportage 2023

RFS håller i digitalt erfarenhetsutbyte för BÖV och förtroendemän inom kriminalvården

Erfarenhetsutbyte för biträdande övervakare och förtroendemän inom kriminalvården.

Under träffarna kommer medlemmar få utbyte om uppdragen och hur kontakten fungerar mot frivården.

Datum för vårens träffar och länk till anmälningsformulär för respektive träff:

22 feb kl. 18-19 (Länk till anmälan)

23 mars kl. 18-19 (Länk till anmälan)

24 april kl. 18-19 (Länk till anmälan)

Alla medlemmar i RFS välkomna.

Kontaktpersoner: Märta Frank: marta.frank@rfs.se, Thomas Karlsson; thomas.karlsson@rfs.se


2023-02-08

Nyheter och reportage 2023

Se hit! Kanslisekreterare med intresse för ekonomi och medlemsutveckling sökes!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare är en ideell organisation som sen 1968 stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. Vi söker nu en kanslisekreterare med kunskaper inom ekonomi och medlemsutveckling till vårt rikskansli i...

Läs hela inlägget


2023-02-07

Nyheter och reportage 2023

Upplevelser av tvångsvård – En öppen föreläsning om patienternas mående under och efter psykiatrisk tvångsvård

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) är en sammanslutning av patient- brukar- och anhörigorganisationer på psykiatriområdet. Mårten Jansson, som är utredare där, genomförde under 2022 en stor undersökning åt Socialstyrelsen av hur patienter och anhöriga upplever psykiatrins tvångsvård. RFS bjuder in till...

Läs hela inlägget


2023-01-19

Nyheter och reportage 2023

Aktuellt om godmansutredningen

Hur går det med utredningen “Gode män och förvaltare – En översyn” (även kallad för godmansutredningen)? RFS har återigen ställt frågan till justitiedepartementet hur det går med godmansutredningen. Svaret vi har fått är att någon lagändring för gode män har inte...

Läs hela inlägget