2023-02-06 | Nyheter och reportage 2023

RFS håller i digitalt erfarenhetsutbyte för BÖV och förtroendemän inom kriminalvården

Erfarenhetsutbyte för biträdande övervakare och förtroendemän inom kriminalvården.

Under träffarna kommer medlemmar få utbyte om uppdragen och hur kontakten fungerar mot frivården.

Datum för vårens träffar och länk till anmälningsformulär för respektive träff:

22 feb kl. 18-19 (Länk till anmälan)

23 mars kl. 18-19 (Länk till anmälan)

24 april kl. 18-19 (Länk till anmälan)

Alla medlemmar i RFS välkomna.

Kontaktpersoner: Märta Frank: marta.frank@rfs.se, Thomas Karlsson; thomas.karlsson@rfs.se


2023-12-20

Nyheter och reportage 2023

RFS blir medlem i Giva Sverige

Nu är det klart att RFS blir medlem i Giva Sverige. Giva Sverige är en branschorganisation för tryggt givande med målsättning att öka givandet i Sverige. För RFS är det en möjlighet att synas och utvecklas som organisation. Det blir också...

Läs hela inlägget


2023-12-19

Nyheter och reportage 2023

Förslag på snabbspår i ställföreträdarutredningen

I maj 2021 överlämnade Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). Utredningen omfattade flera förslag men regeringens arbete med betänkandet har avstannat, även om justitieminister Gunnar Strömmer sagt att det ska ske under denna mandatperiod. RFS har...

Läs hela inlägget


2023-12-19

Nyheter och reportage 2023

RFS förbundsordförande Jennica Simesgården i intervju om ställföreträdare

Ta del av intervjun i Dagens Nyheter med RFS förbundsordförande Jennica Simesgården där hon lyfter ställföreträdarna och deras viktiga insats i civilsamhället. Läs intervjun...

Läs hela inlägget