2019-05-06 | Omvärldsnotiser 2019

Sajt ska förebygga skolk

2019-05-06

Träffar du gymnasieungdomar i ditt uppdrag som frivillig samhällsarbetare? CSN har nyligen dragit igång en kampanj för att nå ut till gymnasieelever med information om vilka konsekvenser det kan bli om man skolkar, när det gäller studiebidraget och andra bidrag från samhället.

Kampanjen består av en sajt som heter www.pallaskolan.se. Den finns på svenska, engelska, arabiska och dari. Där kan eleverna få pepp, varningar och hjälp när det känns trögt att ta sig iväg till skolan, samtidigt som de får information om vad som kan hända med studiebidraget och andra bidrag. Kampanjen har tagits fram tillsammans med gymnasieelever, både svenska och utländska medborgare, och i samverkan med Kronofogden, Skolverket och Försäkringskassan.


2019-12-19

Omvärldsnotiser 2019

Höjt arvode för biträdande övervakare

2019-12-19 Kriminalvården har nyligen gjort en översyn av arvoden för bland annat biträdande övervakare. Arvodet höjs från 250 kronor per månaden till 290 kronor per månad. Kostnadsersättningen på 250 kronor per månad höjs till 290 kronor per månad. 90 kronor kan ges...

Läs hela inlägget


2019-12-03

Omvärldsnotiser 2019

God man överklagade avslag om kontaktperson

2019-12-03 Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterar i en dom att även personer som bor på särskilt boende kan ha rätt att behålla insatsen kontaktperson. Den klagande har tidigare beviljats insatsen kontaktperson enligt LSS från stadsdelsnämnden. Nämnden avslog senare en ansökan om samma insats...

Läs hela inlägget


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget