2019-05-06 | Omvärldsnotiser 2019

Sajt ska förebygga skolk

2019-05-06

Träffar du gymnasieungdomar i ditt uppdrag som frivillig samhällsarbetare? CSN har nyligen dragit igång en kampanj för att nå ut till gymnasieelever med information om vilka konsekvenser det kan bli om man skolkar, när det gäller studiebidraget och andra bidrag från samhället.

Kampanjen består av en sajt som heter www.pallaskolan.se. Den finns på svenska, engelska, arabiska och dari. Där kan eleverna få pepp, varningar och hjälp när det känns trögt att ta sig iväg till skolan, samtidigt som de får information om vad som kan hända med studiebidraget och andra bidrag. Kampanjen har tagits fram tillsammans med gymnasieelever, både svenska och utländska medborgare, och i samverkan med Kronofogden, Skolverket och Försäkringskassan.


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2019

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2019

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2019

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget