2019-05-06 | Omvärldsnotiser 2019

Sajt ska förebygga skolk

2019-05-06

Träffar du gymnasieungdomar i ditt uppdrag som frivillig samhällsarbetare? CSN har nyligen dragit igång en kampanj för att nå ut till gymnasieelever med information om vilka konsekvenser det kan bli om man skolkar, när det gäller studiebidraget och andra bidrag från samhället.

Kampanjen består av en sajt som heter www.pallaskolan.se. Den finns på svenska, engelska, arabiska och dari. Där kan eleverna få pepp, varningar och hjälp när det känns trögt att ta sig iväg till skolan, samtidigt som de får information om vad som kan hända med studiebidraget och andra bidrag. Kampanjen har tagits fram tillsammans med gymnasieelever, både svenska och utländska medborgare, och i samverkan med Kronofogden, Skolverket och Försäkringskassan.


2019-09-16

Omvärldsnotiser 2019

“De frivilligas insatser måste synliggöras”

2019-09-16 Mimmi Agnevald Haugen intervjuas av Familjehemmet.se. I artikeln berättar hon om förbundet, behovet av förbättrat stöd för uppdragstagarna och att syftet med verksamheten ytterst är att de som är i behov av stödet ska få en rättssäker insats. – De frivilligas...

Läs hela inlägget


2019-08-30

Omvärldsnotiser 2019

“Direktiven för godmansutredning för försiktiga”

2019-08-30 I en debattartikel i Dagens nyheter skriver fyra liberaler att direktiven för den nya godmansutredningen är för försiktiga. Dessa krav ställer de liberala politikerna på den kommande lagstiftningen: Att upprättandet av och villkoren för de kommunala förvaltningsenheter vars anställda är ställföreträdare...

Läs hela inlägget


2019-08-30

Omvärldsnotiser 2019

Överförmyndare vill ha nationell myndighet

2019-08-30 Överförmyndarnämnden i Malmö föreslår i en debattartikel i Dagens samhälle att det  bildas en central, nationell myndighet med ansvar för överförmyndarfrågor. Ett av uppdragen för den nytillsatta godmansutredningen är att ta ställning till hur tillsynen av överförmyndarna och tillsynsvägledningen ska vara...

Läs hela inlägget