2018-05-31 | Omvärldsnotiser 2018

Statistik om lekmannaövervakare framgår inte

2018-05-31 

I Kriminalvårdens sammanställning av statistik från 2017 saknas statistik över insatsen lekmannaövervakare. 

Statistiken lyfter fram siffor kring vistelse i häkte samt verkställigheten inom frivård och anstalt. Tidigare år har det i denna sammanställning (KOS) även funnits med statistik över antal insatser med lekmannaövervakare. Detta saknas dock i år. 

Statistiken som går att söka fram genom Statistikportalen visar att antalet klienter som fått lekmannaövervakare gått stadigt ner sedan december 2010. Då hade 51 procent av klienterna lekmannaövervakare i landet. För december 2017 var det 13 procent. 

Sök i Statistikportalen (se längst ner på sidan)

Läs Kriminalvårdens nyhet om KOS


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget