2017-03-01 | Omvärldsnotiser 2017

Statistik över brottsutveckling

2017-03-01 

Igår kom Brottsförebyggande rådets statistik över brottsutvecklingen. 

Brå skriver i sitt pressmeddelande att andelen brottsutsatta har minskat sedan 2005, främst på grund av en minskning av egendomsbrotten. Utsattheten för brott mot person har inte minskat i samma utsträckning, och har under de senaste tre åren (2013–2015) pendlat mellan en högre och en lägre nivå. När det gäller dödligt våld mot kvinnor i nära relationer samt dödligt våld mot barn har det minskat under 2000-talet, samtidigt som det dödliga skjutvapen­våldet mot män har ökat de senaste åren.

För analyserna av brottsutvecklingen har framförallt Brås nationella trygghetsundersökning (NTU) och den officiella kriminalstatistiken använts. 

Läs mer och ladda ner rapporten på Brå:s webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget