2017-03-07 | Omvärldsnotiser 2017

Svårt få kontaktperson vid LSS-bostad

2017-03-07

Riksförbundet FUB skriver debattartikel i tidskriften ETC om försämrad kvalitet i LSS-insatser. De skriver också om att det blivit svårare att få kontaktperson enligt LSS för dem som bor i boende enligt LSS, fastän det enligt förarbetena inte ska vara så.

FUB skriver bland annat så här i sin debattartikel: “Det är svårt att få kontaktperson och ledsagning när man bor i bostad enligt LSS, trots att det, enligt förarbetena, inte ska finnas några hinder att få detta vid behov. Kontaktperson nekas till exempel med hänvisning till att personen inte är isolerad, då han/hon har kontakt med anhöriga och andra medboende. Det visar om något på bristande förståelse för vad insatsen kontaktperson är tänkt att innebära!”

Läs debattartikeln på ETC:s webbplats

Läs sammanfattning på FUB:s webbplats


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2017

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2017

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2017

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget