2018-04-03 | Omvärldsnotiser 2018

Uppdrag om utsluss redovisat

2018-04-03 

Kriminalvården har slutredovisat sitt uppdrag om förstärkta insatser i arbetet med utslussning till Justitiedepartementet. 

I redovisningen skriver Kriminalvården att andelen klienter som tagit del av de särskilda utslussningsåtgärderna har ökat 2017 för första gången på flera år. 

På sid 15 nämns även COSA-projektet, för sexualbrottsdömda klienter i frivård. Dessa klienter har bland annat tilldelats 3-5 lekmannaövervakare var. Klienterna har uttryckt att de har nytta av fler lekmannaövervakare som fyller olika funktioner; hjälper till med olika saker och pratar om olika saker. 

Ladda ner redovisningen som pdf


2023-01-25

Omvärldsnotiser 2018

En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn

RFS intervjuades som en del av ett examensarbete på Gävle högskola gällande volontärsektorn inom kriminalvårdsområdet. Nedan finns sammanfattningen av uppsatsen och länk till uppsatsen i sin helhet. Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns och...

Läs hela inlägget


2022-04-04

Omvärldsnotiser 2018

Program: KONFERENS 9 – 13 Maj med tema Engagemang

Nu kan vi äntligen släppa vårt program inför konferensen den 9 - 13 maj! Temat i år är "engagemang" och alla våra programpunkter under veckan knyter på olika an till hur och på vilka olika sätt vi engagerar oss i...

Läs hela inlägget


2022-02-07

Omvärldsnotiser 2018

Reklamombudsmannen fäller Lexlys reklam

Under hösten 2021 reagerade flera av våra medlemmar på en annons i SvD gällande juridiska tjänster från Lexly. Annonsen anmäldes till RO (Reklamombudsmannen) och blev fälld. Klicka på länken här för att läsa beslutet i sin helhet och hur RO resonerade...

Läs hela inlägget